• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

obrady prechodu

obrady prechodu

obrady prechodu 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

obrady prechodu

(iniciácia)
ustálené spôsoby správania spojené s prelomovými zmenami biologického, vekového, rodinného, sociálneho stavu jednotlivca, známe zo všetkých kultúr sveta. Sprevádzajú narodenie, dospievanie, uzavretie manželstva a úmrtie, ako aj prijatie za členov náboženských komunít, profesijných spoločenstiev a ďalšie zmeny v spoločenskom postavení jednotlivca (ukončenie vzdelania, odchod do dôchodku). Typickými obradmi prechodu sú svadba a pohreb. Špecifickou zložkou obradov prechodu je iniciácia – formálne prijatie do inej skupiny či prechod do inej kategórie v jej rámci. Na potvrdenie platnosti je nevyhnutná prítomnosť svedkov. V kresťanských spoločenstvách je primárnym iniciačným obradom krst, ďalšími sú napríklad birmovka a konfirmácia. Vo všetkých náboženstvách sú iniciačné prvky prítomné v obradoch vstupu do kňazského stavu. Príkladom iniciácie bolo v minulosti rozšírené prijímanie do mládeneckých a dievockých spolkov, do remeselníckeho cechu, stavovských spoločenstiev a podobne. Ďalšími príkladmi iniciácie sú študentské obrady (stužková, beánia, imatrikulácia, promócia), vojenská prísaha a podobne.

AutorEva Riečanská

Literatúra

Gennep, A. van: Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha 1997.
Feglová, V. - Jakubíková K.: Rodinné obyčaje. In: Stoličná, Rastislava a kol.: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava 2000.
Mann, A. B.: Obrady prijímania nových členov do trampskej osady. In: Frolec, V. (ed.): Čas života. Lidová kultura a současnost, sv. 10. Brno 1985, 225-240.