• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

birmovka

birmovka

birmovka 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

birmovka

kresťanský cirkevný iniciačný obrad potvrdzujúci príslušnosť ku katolíckej cirkvi prijatú pri krste; sviatok kresťanskej dospelosti. Pozostáva z modlitby biskupa a pomazania čela birmovanca krizmou (zmesou olivového oleja a balzamu), ktorej sa pripisuje magická moc. Dieťa dostáva birmovné meno a jeho patrónmi sa stávajú birmovní rodičia. V prvotnokresťanských obciach krstili dospelých a birmovka nasledovala hneď po krste. Od čias, keď sa zaužívalo krstenie novorodencov, u rímskych katolíkov birmujú deti asi od dvanásteho roku veku, ktoré sa predtým zúčastnili prvého prijímania; birmovanci sú zároveň predstavovaní biskupovi. U pravoslávnych birmujú novorodencov hneď po krste a krstný rodič je obvykle aj birmovným rodičom. Birmovka sa v jednotlivých farnostiach koná hromadne. Obrad je zároveň rodinnou udalosťou, nasleduje po ňom slávnostné pohostenie a obdarovanie dieťaťa zo strany birmovných rodičov. U evanjelikov a. v. sa podobný obrad nazýva konfirmácia.

AutorZuzana Beňušková

Literatúra

Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 118.
Bagiová, M.- Paličková, J.: Rodinné zvyky. In: Čataj : vlastivedná monografia z príležitosti výročia prvej písomnej zmienky o obci. Zost. J. Podlesný. Kežmarok 1994, 121-131.
Findra, M.: Konfirmácia – malý historicko-teologický exkurz. In: Cirkevné listy, roč. 130, 2007, č. 5, 11-13.