• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

beánia

beánia

beánia 782 562 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

beánia

študentská slávnosť pri príležitosti prijímania prvoročiakov do spoločenstva študentov. Vznikla na pôde stredovekých univerzít a ich súčasťou bol sprievod beánov, krst a prijatie do cechu študentov žartovnými, často krutými obradmi. V sprievode mali na hlavách imitácie dlhých uší – znak osla, nevedomca, ktorý sa prišiel na univerzitu vzdelávať. V 60. rokoch 20. storočia sa beánie obnovili na viacerých vysokých školách na Slovensku. V Nitre, Košiciach, Zvolene boli ich súčasťou aj sprievody s alegorickými vozmi. Oživili sa aj viaceré tradičné obyčaje známe pôvodne z remeselníckych cechov pri prijímaní učňov, tovarišov (skok cez kožu, oblievanie, vykonávanie rôznych fyzických a mentálnych skúšok, výber krstných rodičov z radov starších študentov vo funkcii tútorov a podobne). Beánie sa v súčasnosti organizujú ako zábavy a patria medzi obrady prechodu a iniciácie, ak je ich súčasťou krst a prijatie prvoročiakov do spoločenstva študentov katedry, fakulty.

Beánia Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v roku 2001. Skupina študentov
Beánia Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v roku 2001. Skupina študentov

AutorViera Feglová

Literatúra

Lukáčová, D.: Pracovné zvykoslovie z Banskej Belej. In: Národopisné informácie, 1982, č. 1, 138-141.
Sigmundová, M.: Beánie v kontexte kultúrno-historického vývoja. In: Frolec, V. (ed.): Čas života. Lidová kultura a současnost, sv. 10. Brno 1985, 220-224.