• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

študentské obyčaje

študentské obyčaje

študentské obyčaje 800 532 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

študentské obyčaje

ustálené spôsoby správania pri významných momentoch života poslucháčov stredných a vysokých škôl. Využívajú prvky stredovekej karnevalovej kultúry, parodovanie školy, učenia, profesorov či mestskej samosprávy. V prostredí Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici (založenej 1762) sa rozvinuli obyčaje prijímania nováčikov do komunity akademikov, prvého sfárania do bane, ukončenia školského roka a štúdia, sprievody mestom (sprievod študentov končiacich štúdium – valetantov, sprievod salamander) i obyčaje spojené s pohrebom študentov či pedagógov. V iných mestách Slovenska sa konávali študentské tanečné zábavy (venčeky) na Mikuláša (6. december). V nadväznosti na európske stredoveké univerzitné tradície sa dodnes udržujú vysokoškolské beánie a komplex obyčajov spojený so stredoškolskou maturitou ako prechodom do sveta dospelých: odovzdávanie maturitných stužiek, kolektívna rozlúčka s mladšími študentami školy, nosenie maturitného tabla v sprievode po meste, maturitný večierok i niekoľkodňové spoločné výlety študentov jednej triedy po ukončení maturitných skúšok. K študentským obyčajom patria i školské prvoaprílové žarty – prekvapujúce zmeny zasadacieho poriadku, presuny skupín žiakov do iných tried, výmena tabuliek označujúcich triedy či zaraďovanie karnevalových prvkov do oblečenia a úpravy.

Študenti nesúci ulicami mesta na začiatku akademického týždňa svoje maturitné tablo. Bratislava, 1989. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: H. Bakaljarová
Študenti nesúci ulicami mesta na začiatku akademického týždňa svoje maturitné tablo. Bratislava, 1989. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: H. Bakaljarová

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Feglová, V. – Salner, P.: Maturita bratislavských študentov. In: Frolec, V. (ed.): Čas života. Lidová kultura a současnost, sv. 10. Brno 1985, 209-219.
Sigmundová, M.: Beánie v kontexte kultúrno-historického vývoja. In: Frolec, V. (ed.): Čas života. Lidová kultura a současnost, sv. 10. Brno 1985, 220-224.
Darulová, J.: Ja som baník, kto je viac? K zvykom a obyčajom socio-profesijnej skupiny baníkov z Banskej Štiavnice. In: Subkultúry v meste. Ed. K. Koštialová. Banská Bystrica 2005, 85-94.