• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

mládenecký spolok

mládenecký spolok

mládenecký spolok 800 569 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

mládenecký spolok

organizovaná skupina dedinských mládencov. Viedol ich zvolený (západné a stredné Slovensko) alebo rešpektovaný mládenec (východné Slovensko), ktorého nazývali mládenecký, paholský alebo parobský richtár, prvý mládenec, perši parobek, mládenský gazda, stárek. Mával aj pomocníkov: podrichtár, kapuš, notár, armecký, mládek, hajdúch, krčmár atď. Ich povinnosťou bolo organizovať tanečné zábavy a niektoré tradičné zvyky (fašiangovanie, oblievačku, stavanie májov), riešiť spory a bitky, súdiť previnenia proti pravidlám mládeneckého života, ale aj dohliadať na správanie mládeže. Na dedinách mladší chlapci nesmeli sedieť v kostole v mládeneckej lavici, chodiť do krčmy, na zálety, dievocké priadky, tanečné zábavy, ani sa večer túlať po dedine, kým ich medzi mládencov neprijali. Chlapci vo veku 16-18 rokov (v evanjelických obciach okolo 14 roční po konfirmácii) bývali v mnohých obciach aj obradne krstení, na východe dzvihnuti alebo pasovani za parobka. Mládenecký krst, krescanka, dzvihana, dzvihaňe za parobka sa konalo v niektorý výročný sviatok, na tanečnej zábave alebo v krčme, za krstencov ručil fľaškový alebo pálenový krstný otec. Krstený musel obvykle zaplatiť pálenku a obrad býval zakončený skúškou zdatnosti: bitím, obliatím, vyhadzovaním dohora s prípitkom a pod. Na východe bývalo súčasťou krstu i tanečné sólo s mládeneckou kmotrou (kumou).

Mládenci z Važca (okr. Liptovský Mikuláš), 1. polovica 20. storočia. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave
Mládenci z Važca (okr. Liptovský Mikuláš), 1. polovica 20. storočia. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

AutorDaniel Luther

Literatúra

Luther, D.: Dievocké spolky v tradičnom vidieckom spoločenstve. In: Žena z pohľadu etnológie. Eds. H. Hlôšková, M. Leščák. Bratislava 1998, 26-31.