• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

obetiny

obetiny

obetiny 800 902 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

obetiny

odborné pomenovanie predmetov, ktoré sa dávali ako obete nadprirodzeným silám a bytostiam, alebo ich symbolom. Vyjadrovali kultový vzťah: prosbu o splnenie a vďaku za dosiahnutie cieľa, ale i prosbu o uzmierenie. Pri rodinných, výročných, pracovných a iných príležitostiach sa dávali démonom, mŕtvym, zvieratám, stromom, vode, zemi (na západnom Slovensku odlievanie niekoľkých kvapiek vína z pohára na zem pred napitím sa), ohňu (v okolí Pukanca zvyk hodiť do ohňa štipku z každého jedla, na Horehroní kúsok cesta, podpalok, pred pečením chleba, inde trochu múky) i vetru (na juhozápadnom Slovensku pri silnom víchre vyhodili do povetria hrsť múky, aby ho utíšili). Boli súčasťou rôznych liečebných praktík: pri studničkách s liečivou vodou nechávali chorí kusy plátna alebo košele; na miesto, kde epileptik dostal prvý záchvat, kládli vajíčko. Pevnou súčasťou obradných hostín boli pôvodne obetné pokrmy: počas fašiangov bravčové mäso a pečivo, na svadbe, krstinách či kare hydina, počas zimného slnovratu pečivo. Vplyvom kresťanstva sú v slovenskej tradičnej kultúre obetinami i kňazom posvätené predmety – voskové sviece, potraviny a prúty, ale i účasť na kresťanských púťach.

Šatky priväzované na kríž za obcou prespankami či dievčatami po strate panenstva možno považovať za prežitok formy obetiny. Gribov (okr. Bardejov), 1964. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: V. Gašparíková
Šatky priväzované na kríž za obcou prespankami či dievčatami po strate panenstva možno považovať za prežitok formy obetiny. Gribov (okr. Bardejov), 1964. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: V. Gašparíková

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Ferko, V.: Láska na Slovensku. Bratislava 1988.
Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176.
Jakubíková, K.: Duchovná kultúra ľudu. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 195-272.