Aktuality

Medzinárodná konferencia v Ľubľane

Medzinárodná konferencia v Ľubľane

V dňoch 25.- 26. 9. 2014 sa konala v slovinskej Ľubľane medzinárodná konferencia pod názvom Dokumentácia a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom filmu.


7. októbra 2014 Zoznamy NKD

Výzva na predkladanie nominácií

Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje dve výzvy na predkladanie nominácií na zápis do:

29. septembra 2014 Zoznamy NKD
65. výročie založenia SĽUKu bude na Zvolenskom zámku

65. výročie založenia SĽUKu bude na Zvolenskom zámku

Okrem toho, že si v týchto dňoch celé Slovensko pripomína 70. výročie Slovenského národného povstania, pripomíname si aj ďalšie významné jubileum, ktoré s oslavami SNP súvisí.


28. augusta 2014
Turíčne slávnosti v maďarskom Szentendrei

Turíčne slávnosti v maďarskom Szentendrei

V dňoch 8.-9.júna 2014 sa v maďarskom múzeu v prírode uskutočnil 4.ročník turíčnych slávností a prehliadky prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.


17. Júna 2014 Zoznamy NKD
Text na bielom podklade, vodoznak znaku SR, zlatá pečať, podpis ministra kultúry a predsedu komisie, pasparta s grafikou paličkovanej čipky.

Fenomén tradičného bábkarstva sa môže dostať do zoznamu UNESCO ako spoločný nominant Slovenska a Českej republiky

Začiatkom tohto týždňa sa v Strážnici konalo prvé stretnutie zástupcov ministerstiev kultúry Českej a Slovenskej republiky


24. marca 2014 Zoznamy NKD

Slovak Ethnology

Ústav etnológie SAV v Bratislave práve vydal piate číslo časopisu Slovenský národopis, ktoré vyšlo v anglickom jazyku ako Slovak Ethnology. Číslo vzniklo v spolupráci s Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u pri príležitosti 10. výročia Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva.

13. februára 2014 Zoznamy NKD
Početná skupina muzikantov v tradičných odevoch.

TERCHOVSKÁ MUZIKA ZAPÍSANÁ V UNESCO!

V azerbajdžanskom Baku sa vo štvrtok 5. 12. 2013 rozhodlo hlasovaním o zapísaní Terchovskej muziky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. V zozname sa nachádza už 257 prvkov, vrátane fujary.


5. decembra 2013 Zoznamy NKD

NOVÉ PRVKY V ZOZNAME

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v auguste roku 2012 výzvu na predkladanie nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Reprezentatívneho zoznamu programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva.

4. novembra 2013
Skupina účastníkov podujatia, žena v strede drží zarámovaný certifikát.

FOTOREPORTÁŽ ZO SLÁVNOSTNÉHO VYHLASOVANIA PRVKOV

Prinášame vám niekoľko záberov zo Slávnostného vyhlasovania a zápisu nových prvkov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a vernisáže výstavy zapísaných prvkov, ktoré sa uskutočnili v dňoch 24.-25. októbra 2013 v Bratislave.


31. októbra 2013 Zoznamy NKD

NOVÉ PRVKY V ZOZNAME NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKA

Dňa 24. októbra 2013 sa uskutoční slávnostné vyhlasovanie a zápis nových prvkov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

9. októbra 2013
Preskočiť na obsah