Prednáška

Prednáška

Prednáška 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

V stredu 12. novembra 2014 sa na Žilinskej univerzite uskutočnila prednáška na témy: „Starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru“ a „Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry“.

Prednáška bola určená študentom 1. a 2. ročníka Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva a predniesol ju riaditeľ CTĽK Vladimír Kyseľ. Pracovníci Centra následne rokovali s predstaviteľmi katedry o možnej budúcej spolupráci. Tá by sa mohla týkať využitia témy vo vzdelávacom procese, zainteresovania študentov do inventarizácie TĽK a ich podielu na budúcich výstupoch projektu, napr. priamej digitalizácii objektov, tvorbe aplikácií na obsahovom základe TĽK a pod. Predstavitelia obidvoch subjektov sa dohodli na ďalšom stretnutí, na ktorom budú konkretizovať návrhy na spoluprácu.

Preskočiť na obsah