• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Prednáška

Prednáška

Prednáška 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

V stredu 12. novembra 2014 sa na Žilinskej univerzite uskutočnila prednáška na témy: „Starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru“ a „Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry“.

Prednáška bola určená študentom 1. a 2. ročníka Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva a predniesol ju riaditeľ CTĽK Vladimír Kyseľ. Pracovníci Centra následne rokovali s predstaviteľmi katedry o možnej budúcej spolupráci. Tá by sa mohla týkať využitia témy vo vzdelávacom procese, zainteresovania študentov do inventarizácie TĽK a ich podielu na budúcich výstupoch projektu, napr. priamej digitalizácii objektov, tvorbe aplikácií na obsahovom základe TĽK a pod. Predstavitelia obidvoch subjektov sa dohodli na ďalšom stretnutí, na ktorom budú konkretizovať návrhy na spoluprácu.