Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pripravuje projekt Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pripravuje projekt Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pripravuje projekt Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Jeho činnosť sa sústreďuje na dokumentovanie, uchovávanie a spracovanie javov tradičnej ľudovej kultúry, ich inventarizáciu a sprístupňovanie. Je hlavným realizátorom tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska i Reprezentatívneho zoznamu programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva. Je iniciátorom a nositeľom projektu „Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom“elektronická encyklopédia.

Ďalšou úlohou, ktorá stojí pred CTĽK, je vybudovať Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry. Má sústreďovať informácie o ľudovej kultúre prostredníctvom digitálnych objektov. Súčasťou úlohy je inventarizácia tradičnej ľudovej kultúry. Tú postupne vykonávajú pracovníci CTĽK a v priebehu niekoľkých mesiacov bude do nej zapojených niekoľko desiatok externých spolupracovníkov z celého Slovenska. Cieľom inventarizácie a archívu je najmä zachovať regionálnu a lokálnu rozmanitosť podôb tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku.

CTĽK v súčasnosti pripravuje projekt na základe vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu nového národného projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry (ďalej len Digitálny fond TĽK) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Písomné vyzvanie

Upozornenie!

Všetky informácie týkajúce sa projektu Digitálny fond TĽK sú predbežné. Realizácia projektu môže byť zaručená až po jeho schválení Riadiacim orgánom OPIS.

Preskočiť na obsah