65. výročie založenia SĽUKu bude na Zvolenskom zámku

65. výročie založenia SĽUKu bude na Zvolenskom zámku

65. výročie založenia SĽUKu bude na Zvolenskom zámku 2667 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Okrem toho, že si v týchto dňoch celé Slovensko pripomína 70. výročie Slovenského národného povstania, pripomíname si aj ďalšie významné jubileum, ktoré s oslavami SNP súvisí.

Slovenský ľudový umelecký kolektív v tomto roku oslávi 65. výročie svojho vzniku.

Pri tejto príležitosti uvedie už túto sobotu, 30. augusta hudobno-tanečný program na nádvorí Zvolenského zámku. Miesto uvedenia programu nebolo zvolené náhodou, pretože práve pred 65 rokmi, 29. augusta 1949, uviedol SĽUK pod Zvolenským zámkom svoje historicky prvé vystúpenie, pripravené práve pre oslavy 5.výročia SNP. Na vystúpení, ktoré zožalo veľký úspech a u divákov vyvolalo mimoriadny záujem o súbor, sa predstavilo 36 členov tanečného súboru, 49 členov speváckeho zboru a 29 členov ľudového orchestra.

Fotografiami zachytávajúcimi atmosféru prvého vystúpenia si pripomíname túto jedinečnú udalosť. Prinášame aj zoznam prvých členov súboru. Väčšina z nich už nie je medzi nami. Veríme však, že mnohí si v zozname nájdu mená svojich predkov. V mene súčasnej generácie SĽUKu ďakujeme všetkým vtedajším tvorcom a interpretom. Tým žijúcim, i tým ktorí sa na nás pozerajú z večnosti.

Preskočiť na obsah