• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

mágia

mágia

mágia 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

mágia

viera vychádzajúca z predstavy o vnútorných vzťahoch a podobnosti reálne nesúvisiacich javov, predmetov a procesov. V tradičných obradoch, obyčajoch i liečení sa uplatňuje viacero princípov takto chápanej závislosti javov. V zmysle mágie podobnosti (similárna, homeopatická mágia) sa rovnaké vyvolávalo rovnakým: aby bol pes strážiaci dom zlý a ostrý (ostražitý), dávali mu korenisté jedlá; chorý na žltačku mal pozerať do nádoby so žltým dnom, aby choroba odišla do nej a podobne. Alebo sa na dosiahnutie zámeru želaná udalosť napodobňovala (imitatívna mágia): aby sa statok na paši nestratil, pastieri opísali na zemi prútom kruh a na kružnicu zapichli drevené kolíky, čím sa mala zaručiť rovnaká súdržnosť stáda ako kolov na kružnici; na Štedrý deň gazdiná v podrepe chodila okolo stola nasledovaná deťmi, aby aj kvočka tak vodila svoje kurence. Alebo sa vlastnosť jedného celku cez jeho časť prenášala na iný celok (parciálna mágia): prostredníctvom rosy, prenesenej z jedného poľa na druhé, sa mala preniesť aj jeho úrodnosť. Veci, ktoré boli raz v kontakte, mali udržiavať imaginárne spojenie aj po vzájomnom oddelení: čo sa dialo s jednou časťou, dialo sa aj s druhou (kontaktná mágia). Zákony mágie sa tradične uplatňovali v praktikách sledujúcich konkrétny cieľ a boli rešpektované aj vo forme zákazov: mladé slobodné dievča si nesmelo na hlavu založiť podložku na úpravu účesu pod čepiec, lebo by do roka počalo nemanželské dieťa; gravidná žena sa nesmela dívať na požiar, aby dieťaťu na tvári neostala červená škvrna. Podľa cieľa, ktorý praktiky sledujú, možno hovoriť o mágii ľúbostnej, ochrannej, agrárnej, prosperitnej, očistnej.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.
Václavík, A.: Podunajská dedina v Československu. Bratislava 1925, 223-265.