• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

magické figúrky

magické figúrky

magické figúrky 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

magické figúrky

predmety predstavujúce ľudí alebo zvieratá, zastupujúce reálny objekt, na ktorý bol zameraný magický úkon. Figúrky využívané v rodinných i výročných obyčajoch sa zhotovovali z textilu, cesta, slamy, vosku a podobne. Malé figúrky volov, ktoré na Vianoce piekli na severovýchodnom Slovensku, sa ukladali v komore s cieľom zachovať celistvosť stáda počas nasledujúceho roka. Predpokladá sa, že magické figuríny Morena a Dedo vznikli ako náhrada za ľudské obete. Negatívny význam malo zavesenie slamenej figúrky, predstavujúcej konkrétnu osobu, do komína. Postupným ničením figúrky mala chradnúť aj táto osoba. Ak chceli v Detve spôsobiť nevládnosť protivníka, do postele mu vložili handrovú bábiku. Nevládnosť handrovej figúrky sa mala preniesť aj na protivníka.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Kosová, M.: Magické usmrcovanie protivníka na diaľku. (Rozbor úkonu imitačnej mágie.) In: Slovenský národopis, roč. 21, 1973, 513-533.
Matiegka, J.: Lidové léčení. In: Československá vlastivěda. Řada II. Národopis. Praha 1937, 323.
Bednárik, R.: Zvyky výročné a príležitostné. In: Slovenská vlastiveda II. Bratislava 1943, 116.