• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

choroby hospodárskych zvierat

choroby hospodárskych zvierat

choroby hospodárskych zvierat 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

choroby hospodárskych zvierat

narušenie zdravia hospodárskych zvierat, znemožňujúce ich využitie. Predstavy o príčinách chorôb boli iracionálne (napríklad žena v čase menštruácie, prechádzajúca okolo oviec, zapríčinila ich krívačku) a racionálne (vlhkosť, nekvalitné krmivo, parazity). Choroby postihovali buď viaceré druhy alebo iba jeden druh zvierat. U dobytka boli časté zažívacie poruchy: spečenú knižku u oviec a spečenú knihu u kráv liečili podaním skazených vajec, ricínového oleja, púšťaním krvi. Zdutie z vlhkého krmiva liečili preháňaním, masážami, okurovaním. Črevné parazity vyháňali podaním vareného jačmeňa, u ošípaných v Honte aj zariekaním. Ovce pasené na vlhkých lúkach trpeli motolicou. Liečili ich podávaním mlieka s tabakom, kapustnice s paprikou, brezových a jelšových listov. Pri vrtohlavosti oviec sa snažili parazita odstrániť trepanáciou lebky. Slnečný úpal oviec liečili púšťaním krvi narezaním rozmasírovaného ucha. Zápal vemena kráv a oviec, považovaný za dôsledok porobenia, urieknutia, liečili najmä okurovaním, manipuláciou s mliekom po dojení a podobne. Zápaly dýchacích ciest liečili podaním teplého piva, mlieka s cesnakom, u koní púšťaním krvi. Pri močení krvi i pri zastavenom močení dávali zvieraťu odvar z petržlenu alebo rascovú polievku. Pri slintačke dobytku vymývali papuľu octovou vodou, kyslou kapustou, natierali ju sadlom, smotanou. Choroby hydiny, považované najmä za dôsledok urieknutia, liečili okurovaním, kŕmením kúskami slaniny s čiernym korením. Príčinou hromadného úhynu zvierat boli epidemické choroby, nazývané dul, mor, pliaga. Liečením hospodárskych zvierat sa zaoberali špecializovaní liečitelia. Poznatky získavali z praxe aj z inštrukcií pre panské hospodárstva, ľudovýchovných kalendárov, článkov v časopise Obzor a podobne.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Horváthová, E.: Ľudové liečenie. In: Horehronie II. Kultúra a spôsob života ľudu. Zostavil J. Mjartan a E. Plicková. Bratislava 1974, 301-322.
Jesenská, G.: Liečenie zvierat v oblasti Myjavskej pahorkatiny. In: Zborník Slovenského národného múzea, roč. 72, 1978, Etnografia 19, 202-226.
Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.