• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

bača

bača

bača 800 600 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

bača

pastier zodpovedný za vedenie salaša. Organizoval hospodárenie na salaši, najmä mliečnu produkciu, a bol zodpovedný za zverené stádo. Najímal ho salašný spolok, ktorý pri výbere zohľadňoval jeho predpoklady pri ovládaní techník spracúvania ovčieho mlieka, dobré organizačné schopnosti a prirodzenú autoritu a dôveru u roľníkov v obci. Ovce pásol len na menších salašoch s malým počtom oviec. Zúčastňoval sa pri dojení oviec a vyrábal ovčie syry. Organizoval práce pri košarovaní pozemkov. Na veľkých salašoch mal svojho zástupcu – bol to jeden z ovčiarov (podbača, polbača). Skúsení bačovia sa vyznali aj v liečení zvierat. Neraz sa im pripisovali i nadprirodzené schopnosti pomáhať, prípadne škodiť magickými prostriedkami. Odmena baču závisela od dohody so salašným spolkom. Termín bača na označenie hlavného pastiera oviec je používaný v celých Karpatoch, sčasti i na Balkáne a súvisel s rozšírením salašníctva v tejto oblasti.

Bača s ovčiarskym psom. Východná, okr. L. Mikuláš. Foto J. Doležal. Prevzaté z Podolák, J.: Pastierstvo v oblasti Vysokých Tatier. Bratislava 1967.
Bača s ovčiarskym psom. Východná, okr. L. Mikuláš. Foto J. Doležal. Prevzaté z Podolák, J.: Pastierstvo v oblasti Vysokých Tatier. Bratislava 1967.

AutorJán Podolák

Literatúra

Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.