• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

oheň

oheň

oheň 800 724 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

oheň

forma svetelnej a tepelnej energie. V tradičných predstavách symbol čistoty, ničenia i obnovy života. Niektoré z foriem kultového uctievania ohňa Slovanmi pretrvali na Slovensku do 1. polovice 20. storočia vo forme tradičných zákazov a poverových praktík. Do ohňa sa nesmelo pľuť a liať doňho moč, vo výročné sviatky a v pondelok ráno sa nesmeli vyniesť z domu uhlíky, aby sa nevynieslo požehnanie. Ako obetina boli chápané omrvinky z obradových jedál či kúsky cesta hádzané do ohňa v peci pred pečením chleba. Oheň plnil magickú očistnú a ochrannú funkciu v rodinných obradoch, využíval sa v liečiteľstve, vo veštbách a predpovediach, vo výročných obyčajoch sa vyskytuje v podobe pálenia vatier či sviečok. Pec ako sídlo ohňa bola symbolom rodiny a domácnosti: novorodené dieťa privítali v rodine položením na pec, nevesta po vstupe do manželovho domu pec obchádzala, mláďatá domácich zvierat či kúpený dobytok sa k peci zvykli pritisnúť, aby privykli v hospodárstve. Trením dreva roznietený živý oheň mal poskytovať ochranu pred zlými silami.

Ochranný symbol ohňa v štíte domu. Bacúch (okr. Brezno), 1964. Prevzaté z Horváthová, E.: Rodinné zvyky. In: Mjartan, J. Ed.: Horehronie. Bratislava 1974, 254
Ochranný symbol ohňa v štíte domu. Bacúch (okr. Brezno), 1964. Prevzaté z Horváthová, E.: Rodinné zvyky. In: Mjartan, J. Ed.: Horehronie. Bratislava 1974, 254

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont : Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Banská Bystrica 1988, 468-548.
Jakubíková, K.: Duchovná kultúra ľudu. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 195-272.
Plessingerová, A.: Získávání a užívání vody ve slovenských obcích pod Javorníky. In: Český lid, roč. 50, 1963, č. 4, 193-206.