patróni

patróni

patróni 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

patróni

svätci zvolení jednotlivcom alebo skupinou ľudí za nebeského ochrancu osôb, miest a oblastí ľudského života. Svojho patróna kresťan dostáva pri krste (krstné meno preto vždy musí byť menom nejakého svätca). Každé posvätné miesto dostáva pri svojom posvätení svojho patróna (patrocínium), pričom sa zohľadňujú miestne alebo národné náboženské a spoločenské potreby. Svätec býva patrónom oblasti ľudského života, ktorá mu bola blízka alebo v ktorej vynikol. Profesijné skupiny osôb si volia svojho patróna na základe činnosti, ktorej sa venoval (svätý Jozef ako patrón robotníkov, tesárov), alebo podľa spôsobu, akým bol umučený (svätý Bartolomej, podľa legendy stiahnutý z kože, ako patrón mäsiarov). Národy majú svojich patrónov podľa svätcov spojených s miestnou tradíciou (Slováci svätých Cyrila a Metoda, Česi svätého Václava, Maďari svätého Štefana), alebo obľúbených v ľudovej viere (Slováci Sedembolestnú Pannu Máriu, Poliaci Božiu Matku). Jednotlivci i skupiny môžu mať aj viacerých ochrancov, rovnako jeden svätec môže byť patrónom rôznych a často veľmi rozdielnych oblastí.

AutorRoman Kečka

Literatúra

Hudák, J.: Patrocíniá na Slovensku. Bratislava 1984.

Preskočiť na obsah