• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

ľudový tanec

ľudový tanec

ľudový tanec 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

ľudový tanec

(folklórny tanec, ihra, chorea)
pohybovo-hudobné umenie predovšetkým vidieckeho obyvateľstva, ako aj tanečné prejavy prebraté z iných kultúrnych a etnických prostredí, prispôsobené miestnym podmienkam. Označujeme ním druh tanca, na ktorom sa autorsky rozhodujúcim spôsobom podieľali anonymní tvorcovia, ktorí ho formovali, preberali, uchovávali a pretvárali tradovaním z generácie na generáciu. Ľudový tanec je jav synkretický, jeho hlavnými zložkami sú pohyb, hudba a pieseň, vedľajšími rôzne obsahové a výtvarné zložky, ktoré ho spájajú s ďalšími prejavmi ľudovej kultúry (obyčajmi, etiketou, hrami, ľudovým divadlom, odevom a podobne). Ľudové tance sa vyskytujú, respektíve vyskytovali na celom území Slovenska. Niektoré typy tanca sú rozšírené všeobecne, u iných sa výskyt viaže na konkrétnu väčšiu či menšiu oblasť, lokalitu, sociálnu či vekovú skupinu alebo etnikum.
Hudobný podklad ľudových tancov na Slovensku je spravidla vokálno-inštrumentálny. Tanečné piesne vznikli v úzkej väzbe s tancami. Majú
a) piesňovú podobu pri spievaných tancoch (chorovody, dievocké a ženské kolesové tance);
b) formu rozkazovačiek alebo predspevov;
c) inštrumentalizovanú, hudobnými nástrojmi pretvorenú, variovanú a ozdobenú formu. Inštrumentálna hudba, ktorá tvorí melodicko-rytmický podklad väčšiny ľudových tancov, existovala vo forme sólových inštrumentov alebo ensemblovej hudby.
Pri ľudovom tanci je dôležitá tanečno-hudobná väzba. Môže byť pevná, vo vzťahu k tancu a tanečníkom relatívne nemenná (napríklad figurálne tance s pevnou formou), alebo variabilná a na jej utváraní sa môže zúčastniť tanečník (improvizované krútivé tance). Zberom, vedeckým výskumom, dokumentáciou a odbornou interpretáciou tanečnej folklórnej tradície sa zaoberá etnochoreológia.

AutorDana Kľučárová

Literatúra

Dúžek, S.: Ľudový tanec. In: Slovensko – Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava 2000.
Dúžek, S. – Garaj, B.: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia. Bratislava 2001.
Elscheková, A. – Elschek, O.: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba. Antológia. Bratislava 1982.