ľudový tanec

ľudový tanec

ľudový tanec 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

ľudový tanec

(folklórny tanec, ihra, chorea)
pohybovo-hudobné umenie predovšetkým vidieckeho obyvateľstva, ako aj tanečné prejavy prebraté z iných kultúrnych a etnických prostredí, prispôsobené miestnym podmienkam. Označujeme ním druh tanca, na ktorom sa autorsky rozhodujúcim spôsobom podieľali anonymní tvorcovia, ktorí ho formovali, preberali, uchovávali a pretvárali tradovaním z generácie na generáciu. Ľudový tanec je jav synkretický, jeho hlavnými zložkami sú pohyb, hudba a pieseň, vedľajšími rôzne obsahové a výtvarné zložky, ktoré ho spájajú s ďalšími prejavmi ľudovej kultúry (obyčajmi, etiketou, hrami, ľudovým divadlom, odevom a podobne). Ľudové tance sa vyskytujú, respektíve vyskytovali na celom území Slovenska. Niektoré typy tanca sú rozšírené všeobecne, u iných sa výskyt viaže na konkrétnu väčšiu či menšiu oblasť, lokalitu, sociálnu či vekovú skupinu alebo etnikum.
Hudobný podklad ľudových tancov na Slovensku je spravidla vokálno-inštrumentálny. Tanečné piesne vznikli v úzkej väzbe s tancami. Majú

  1. piesňovú podobu pri spievaných tancoch (chorovody, dievocké a ženské kolesové tance);
  2. formu rozkazovačiek alebo predspevov;
  3. inštrumentalizovanú, hudobnými nástrojmi pretvorenú, variovanú a ozdobenú formu. Inštrumentálna hudba, ktorá tvorí melodicko-rytmický podklad väčšiny ľudových tancov, existovala vo forme sólových inštrumentov alebo ensemblovej hudby.

Pri ľudovom tanci je dôležitá tanečno-hudobná väzba. Môže byť pevná, vo vzťahu k tancu a tanečníkom relatívne nemenná (napríklad figurálne tance s pevnou formou), alebo variabilná a na jej utváraní sa môže zúčastniť tanečník (improvizované krútivé tance). Zberom, vedeckým výskumom, dokumentáciou a odbornou interpretáciou tanečnej folklórnej tradície sa zaoberá etnochoreológia.

AutorDana Kľučárová

Literatúra

Dúžek, S.: Ľudový tanec. In: Slovensko – Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava 2000.
Dúžek, S. – Garaj, B.: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia. Bratislava 2001.
Elscheková, A. – Elschek, O.: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba. Antológia. Bratislava 1982.

Preskočiť na obsah