fašiangové tance

fašiangové tance

fašiangové tance 800 507 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

fašiangové tance

skupina tancov, ktoré sú významovo späté s fašiangovými obchôdzkami a zábavami v závere fašiangového obdobia. Podľa funkčnej viazanosti rozlišujeme fašiangové tance obradové, ďalej neobradové s pevnou väzbou na fašiangy a tance bez špecifickej väzby k fašiangom. Patria sem:

  1. tance na úrodu (pre konope, na ľan), v ktorých výskoky tancujúcich, zdvíhanie a vyhadzovanie tanečníc do výšky mali privodiť želanú úrodu. Vyskytovali sa na pomedzí západného a stredného Slovenska;
  2. tance s klátikom: fašiangovníci priviazali tanečnici klátik na nohu alebo zavesili okolo krku a následne tancovali bežné párové krútivé tance (západné Slovensko);
  3. tance s ražňami: pohybovo jednoduché mládenecké tance, v ktorých tanečníci krúžia, poskakujú okolo ražňa zapichnutého do povaly, podlahy, alebo držiac ražne sa krútia a tlčú nimi o zem (južná časť stredného Slovenska);
  4. reťazové palicové tance;
  5. obručový debnársky tanec;
  6. verbunkový tanec Turkov, ktorý má formu tanečného dialógu veliteľa a Turkov (Šaštín a okolie);
  7. tance maškár: spontánne tanečné improvizácie alebo adaptácie párových tancov. Stabilnejšiu formu majú skupinové tance maškár (napr. Herivašci v Štefanove);
  8. tance prenesené k fašiangovej tradícii: rozličné tance, tanečné hry a ceremoniály zväčša staršieho pôvodu, ktoré boli všeobecne rozšírené, ale v procese zanikania sa pričlenili k fašiangom. Takými sú napríklad zástupový napodobovací káčerový tanec, zbojnícky tanec, šatkovec, lopatkový tanec, Adamica a iné.

Popri týchto fašiangových tancoch sa dnes tancujú i nešpecifikované ľudové tance (párové krútivé, polky a valčíky), ktoré suplujú zanikajúce fašiangové tance.

Fašiangový tanec Turkov. Štefanov (okr. Senica). Vedecký archív ÚEt SAV, foto H. Bakaljarová 1988.
Fašiangový tanec Turkov. Štefanov (okr. Senica). Vedecký archív ÚEt SAV, foto H. Bakaljarová 1988.

AutorDana Kľučárová

Literatúra

Dúžek, S.: Ľudové tance vo fašiangových obyčajoch na Slovensku. In: Musicologica Slovaca, Ľudové, hudobné a tanečné zvykoslovie. Bratislava 1989, . 173 a nasl.
Dúžek, S.: Premeny fašiangových tancov a obyčají na Slovensku. In: Ethnomusicologicum 2, 1995, 99-110.

Preskočiť na obsah