• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

valčík

valčík

valčík 800 541 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

valčík

(valcer, volcer, volc, valec, valček, keringő, németeš)
novodobý zľudovený párový tanec rakúsko-nemeckého pôvodu. Predchodcom valčíka bol lendler. Historické korene siahajú do konca 18. storočia, keď bol valčík uvedený vo Viedni. Odtiaľ sa v priebehu 30. rokov 19. storočia šíril do Európy ako salónny tanec v tzv. valčíkovej tanečnej horúčke, umocňovanej sprievodnými Straussovými a Lannerovými valčíkovými melódiami. V ďalších krajinách si rýchlo získal popularitu a udomácnil sa najskôr v tanečnom repertoári mestskej spoločnosti, odkiaľ sa šíril na vidiek. Na Slovensku sa šíril už v 19. storočí, postupne z miest do dedín a zo západu na východ. Na vidieku sa udomácnil až v 1. polovici 20. storočia. Po choreografickej stránke sa valčík v našom prostredí udomácnil ako unifikovaný, jednoduchý a takpovediac „štandardizovaný“ tanec.
Základ tanečnej zložky spočíval v dvojitom rotačnom pohybe páru, ktorý v čelnom postavení a vo valčíkovom držaní víril voľne po priestore, obyčajne jednoduchým prísunným valčíkovým krokom. Hudobný podklad k valčíkom tvorili ľudové piesne, ako aj piesne zľudovené a umelé, v trojdobej metrike a v živom tempe. S valčíkom súvisia aj niektoré strofické tance (kuri krik s valcerom z okolia Bardejova, cíferský valčík ako súčasť besedy) a často bol súčasťou tanečných hier s výberom partnera. Vyskytoval sa aj medzi svadobnými tancami. Rovnako ako pri polkách, aj valčíky sa profilovali predovšetkým ako zábavné tance, ktoré boli súčasťou tanečných zábav a ďalších oslavných tanečných príležitostí, bez výraznej obradovej funkcie. V súčasnosti je valčík (spolu s polkou) na Slovensku jedným zo všeobecne rozšírených tancov v mestách a predovšetkým na vidieku.
Valčík z cíferskej besedy. Zápis piesne k tancu. Cífer (okr. Trnava), 1974.

Valčík z cíferskej besedy. Zápis piesne k tancu. Cífer (okr. Trnava), 1974.
Valčík z cíferskej besedy. Zápis piesne k tancu. Cífer (okr. Trnava), 1974.

AutorDana Kľučárová

Pozri aj
Literatúra

Dúžek, S. – Garaj, B.: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia. Bratislava 2001.