• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

ženské tance

ženské tance

ženské tance 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

ženské tance

skupina hudobno-tanečných prejavov spravidla staršieho pôvodu. Interpretmi boli takmer výlučne dospievajúce dievky alebo vydaté ženy. Vo vidieckom prostredí však za tance v pravom slova zmysle neboli považované: predvádzali sa takmer výlučne za sprievodu spevu bez inštrumentálnej hudby, najmä cez prestávky tanečných zábav, na svadbe, priadkach alebo počas nedeľňajších popoludní a to na rôznych miestach dediny. Iným dôvodom bolo predvádzanie niektorých tanečno-herných prejavov v čase pôstu, v období, keď bol tanec zakázaný. Ženské tance sa uplatňovali vo funkcii obradovej a zábavnej.
Najpočetnejšie zastúpenie mali predovšetkým chorovody a kolesá. Osobitné sú ženské pendanty mužských odzemkov (cindruška). Ďalšie sú svadobné tance, spojené so snímaním party a čepčením, nosením výbavy a darov ženami, tanečné výstupy pri priadkových obchôdzkach a iné. K ženským tancom patrili aj niektoré adaptované mužské, párové a skupinové tance (odzemok, zajačí tanec, niektoré párové krútivé tance starého štýlu, zlomky štvoryliek, niektoré tanečné hry). Ženy tancovali prevažne skupinové, menej sólové tance. V choreografickej časti dominovalo výrazné uplatnenie rôznych reťazových a kruhových formácií. Hudobný sprievod k týmto tancom tvoril takmer výlučne spev piesní so značným množstvom strof rozmanitého obsahu.
Ženské tance boli súčasťou aktívneho tanečného repertoáru približne do polovice 20. storočia (početnejšie sa vyskytovali na strednom a najmä na východnom Slovensku). V latentnej forme sa miestami uchovali do súčasnosti.

AutorDana Kľučárová

Literatúra

Dúžek, S. – Garaj, B.: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia. Bratislava 2001.