• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

krútivé tance

krútivé tance

krútivé tance 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

krútivé tance

skupina tancov, ktorých základným tanečným motívom je krútenie páru vo vzájomnom držaní. Patria k najpočetnejším a najrozšírenejším ľudovým tancom na Slovensku. Historické zmienky u nás siahajú do druhej polovice 17. storočia, no známe sú aj staršie vyobrazenia z 15. storočia. Vznikli v kontexte európskej módy renesančných párových tancov.
Krútivé tance sa u nás vyskytujú v dvoch historických a štýlových vrstvách: ako krútivé tance starého štýlu a nového štýlu:
a) krútivé tance starého štýlu považujeme za typické pre slovenské vidiecke prostredie a vyskytovali sa v rôznych individuálnych, generačných, regionálnych i lokálnych obmenách. Obvykle sa začínali spevom a sólovým tancovaním tanečníka, nasledovalo privolanie partnerky a roztancovanie páru, krútenie, improvizačné vsuvky a záverečné dotancovanie. Zastúpenie a poradie jednotlivých častí nebolo pevne stanovené, jednotlivé časti sa v tanci nemuseli vyskytovať alebo sa tancovali a opakovali aj v inom poradí. Hudobný sprievod tvorili väčšinou piesne staršieho pôvodu (kvintakordálne) v 2/4 takte. Hrávali ich hudobné zoskupenia rôzneho zloženia (sláčikové, dychové), ale aj individuálni muzikanti (gajdoši, heligonkári). Pomenovania tancov boli rôzne – v mierne rýchlom tempe: krucena, do šafľika, krut, šuchom, starosveckí, slovenčina, starobabská; v živom tempe: do skoku, taňec, obrtana, chroma, podupčak, šikovná, hore, šorovi, prosta, šustana, frišký, sellácka, vihadzuvaná, ukľakovaný, mrveňica;
b) krútivé tance nového štýlu sú reprezentované čardášom. Názvy tancov obvykle premiešavali rôzne typy tancov (najmä pod označením čardáš). Krútivé tance sa tancovali ako zábavné, ale aj ako obradové tance.
V ľudovom prostredí boli obľúbené ešte do 1. polovice 20. storočia, miestami či individuálne aj dlhšie. V súčasnosti sa tancujú najmä na svadbách.
Do šaflika. Fintice. Ukážka z filmu Slovenské ľudové tance, 1951. Národný filmový archív Slovenského filmového ústavu Bratislava.

AutorDana Kľučárová

Literatúra

Dúžek, S. – Garaj, B.: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia. Bratislava 2001.
Dúžek, S. – Garaj, B. – Klepáčová, E.: Ľudové tance Šariša. Bratislava: NOC, 2006, 32.
Michalovič, P.: Krútivé tance na východnom Slovensku z hľadiska hudobného sprievodu. In: Slovenský národopis, roč. 44, č. 4, 1996, 449–453.