• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

kolesá

kolesá

kolesá 800 580 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

kolesá

(karička, kolo, körtánc, kárej, do kolesa, do koľečka, do kolka)
skupina ženských spevno-tanečných prejavov v zreťazených kruhových a odvodených útvaroch. Historické pramene sú z 19. storočia, avšak korene siahajú do staršej tanečnej vrstvy (podobnosť s chorovodmi). Kolesá tancovali dievky a mladé ženy, muži len sporadicky v zmiešanom obsadení. Základným choreografickým útvarom je kruh, od ktorého sú odvodené aj názvy tanca. Tanečnú formu usmerňovali vedúce spievajúce tanečnice do dvoch striedajúcich sa pohybových častí: krokovo–oddychovej s miernym potáčaním kolesa a skočno-rušnej s príznačným krúžením kolesa spravidla v smere pohybu slnka. K variabilným tanečným prvkom patrí zužovanie kruhu, rytmické podupy, presuny tanečníc v kruhu a podobne. Hudobným podkladom býva spravidla spievanie piesní, zostavených do súvislého pásma so striedavým alebo narastajúcim tempom. Typický je niekoľkotaktový predspev vedúcej predspeváčky, ku ktorej sa následne pripájajú i ostatné dievky, a jedno- až dvojtaktové pauzy medzi piesňami, strofami či časťami piesní, vyplňované rytmom tanca.
Kolesá sa v obradovej funkcii uplatňovali v jarných a svadobných obyčajoch, ale tancovali sa aj pri podvečerných stretnutiach na dedine, na priadkach a v prestávkach tanečných zábav. Ich obmeny sa vyskytovali aj ako súčasť párových krútivých tancov. Regionálne osobité sú kolesá (karičky, koľečka) na východe Slovenska (najmä Šariš, Zemplín, Spiš), ktoré sú motivicky pestrejšie, príbuzné kolám východných a južných slovanských národov. Novouhorský hudobný základ piesní k stredo- a juhoslovenským (Tekov) kolesám ich spája s obdobnými tancami maďarského etnika. Na západnom Slovensku sa v podstate nevyskytujú.
Do polovice 20. storočia boli kolesá na dedinách, najmä na východnom Slovensku ešte bežným tancom, v súčasnosti sú zriedkavé a vyskytujú sa zväčša na svadbách.
Karičky. Pozdišovce. Ukážka z filmu Slovenské ľudové tance, 1951. Národný filmový archív Slovenského filmového ústavu Bratislava.
Ženské koleso. Dačov Lom, 1982. Tancujú obyvatelia obce Dačov Lom, 1982. Ukážka z filmu Tanečná antológia Hontu 2. časť. POS Zvolen 1982. Archív ProMusicaStudio a archív Podpolianskeho osvetového strediska Zvolen.
Karička. Zápis piesne z Pozdišoviec (okr. Michalovce), 1951.

Dievky v kolese. Dačov Lom (okr. Veľký Krtíš). Vedecký archív ÚEt SAV, foto T. Szabó 1982.
Dievky v kolese. Dačov Lom (okr. Veľký Krtíš). Vedecký archív ÚEt SAV, foto T. Szabó 1982.

AutorDana Kľučárová

Pozri aj
Literatúra

Dúžek, S. – Garaj, B.: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia. Bratislava 2001.
Kľučárová, D.: Kolesá. In: Tradičná tanečná kultúra Zemplína. Dizertačná práca. Bratislava 2010, 59-66.