• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

kohút

kohút

kohút 650 628 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

kohút

samec kury domácej z rodu hrabavcov (latinsky Galliformes) patriaci na Slovensku k doma chovaným zvieratám. V tradičných predstavách sa mu pripisovala ochranná a veštecká funkcia, symbolizoval i plodnosť a bojovnosť. Jeho zobrazenie bolo časté v ľudovom výtvarnom umení i folklóre. Ako symbol plodnosti zvykli kohúta darovať pri narodení dieťaťa a pri svadbách, bol tiež obradovým jedlom. Kohútie kikiríkanie ohlasovalo začiatok dňa a malo zahnať démonov noci (kohút zaspieval a čert sa hneď na kolomaž rozlial). Jeho drevené a kovové plastiky dávali kalvíni na veže a štíty domov na ochranu pred požiarom, s ktorým sa stotožňoval červený kohút (červený kohút sa mu dostal na strechu). Zo správania alebo aj farby kohúta sa odvodzovali predpovede a veštby: ak vyletel na plot, malo byť pekne, ak hrabal na hnoji alebo veľa kikiríkal, malo pršať; kikiríkanie pred dverami predpovedalo zvadu v dome, trojnásobné kikiríkanie na pravé poludnie smrť gazdu; biely kohút odháňal hlodavce, čierny ochraňoval dom pred požiarom.

Motív kohúta na majolikovom tanieri vyrobenom v manufaktúre v obci Muránska Lúka začiatkom 20. storočia. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: S. Kovačevičová
Motív kohúta na majolikovom tanieri vyrobenom v manufaktúre v obci Muránska Lúka začiatkom 20. storočia. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: S. Kovačevičová

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.
Bednárik, R.: Duchovné základy ľudového staviteľstva. Martin 1944.