zvyky pri stavbe domu

zvyky pri stavbe domu

zvyky pri stavbe domu 742 1056 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

zvyky pri stavbe domu

pracovné obyčaje pri stavebných prácach, najmä pri začatí a ukončení stavby nového domu. Na zabezpečenie ochrany budúceho ľudského príbytku sa do základov prvého rohu (v ktorom mal stáť stôl, sošky a obrazy svätcov) alebo do základov všeobecne vkladali ochranné predmety: nádobka so svätenou vodou, posvätené byliny a mince; na Orave a Horehroní sa do začiatku 20. storočia zachoval aj zvyk vkladať sem na ochranu konskú lebku, na Liptove sklo, na východe Slovenska chlieb, na mnohých miestach tiež listinu s údajmi o začatí stavby. Pred zastrešením stavby sa na krokvu pribil stuhami ozdobený zelený máj, niekde sa dohotovenie obvodových múrov, hrubej stavby či krovu osobitne oslávilo a označilo zväzkom konárov alebo stromčekom so stuhami nazývaným glajcha. Po dokončení domu sa zvyklo nechať v ňom prvú noc prenocovať mačku, psa alebo žobráka v zmysle tradičnej predstavy, že ich postihne zlo, ktoré by inak postihlo rodinu nových obyvateľov. Pred sťahovaním do nového domu kotúľala gazdiná smerom od dverí do stredu izby bochník chleba v snahe zabezpečiť dostatok a blahobyt, odriekajúc pritom prosbu k Bohu o požehnanie domu a jeho obyvateľov. Dôležitú úlohu pri stavbe domu tradične zohrávala vzájomná susedská výpomoc.

Glajcha - vrcholec mladého stromu označujúci ukončenie jednej etapy prác na stavbe nového domu. Bačka (okr. Trebišov), 1975. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: M. Paríková
Glajcha - vrcholec mladého stromu označujúci ukončenie jednej etapy prác na stavbe nového domu. Bačka (okr. Trebišov), 1975. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: M. Paríková

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Plessingerová, A.: Získávání a užívání vody v slovenských obcích pod Javorníky. In: Český lid, roč. 50, 1963, č. 4, 193-206.
Feglová, V.: Obyčaje pri stavbe domu [mapa]. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 81, mapa 27.
Horváthová, E.: Pracovné zvykoslovie. In: Horehronie II. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 292.

Preskočiť na obsah