• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Adam a Eva

Adam a Eva

Adam a Eva 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Adam a Eva

(24. december)
podľa starozákonnej legendy prví ľudia stvorení Bohom, vyhnaní z raja pre porušenie božieho zákazu jedenia ovocia z rajského stromu. Zobrazovaní najčastejšie stojaci v rajskej záhrade pod stromom poznania – jabloňou, kde Eva vedená pokušením hada–diabla ovinutého okolo stromu trhá zakázané jablko a spolu s Adamom ho ochutnáva. Kalendárny deň venovaný Adamovi a Eve je 24. december, podľa liturgie deň príchodu Spasiteľa – nového Adama. Z toho plynie aj prítomnosť motívu Adama a Evy v tradičnom vianočnom sviatkovaní. Tvorí hudobno-slovný základ obchôdzky s hadom, prológ k betlehemskej hre. Rekvizity jablko, rozťahovací had, stromček sa nosili pri vianočnom koledovaní. Zobrazenie Adama a Evy ako prvých ľudí, podľa Biblie stvorených z hliny, sa dostalo do znaku hrnčiarskych cechov. Najstarší doklad tejto súvislosti z územia Slovenska pochádza z pečate hrnčiarskeho cechu z 1569. Adam a Eva vystupovali tiež ako ochrancovia manželského páru, aj preto sa ich zobrazenie objavovalo na svadobných koláčoch (Hont, okolie Trnavy) a na daroch lásky, piestoch, mangľoch a na medovníkoch, ktoré sa donášali z jarmokov a pútí. Motív Adama a Evy dokladajú drevorezné formy na perníky zo 17. storočia pochádzajúce z Bratislavy, objavuje sa vo výšivke v sieti zo 17. storočia, v maľbe na skle a keramike.

AutorOľga Danglová

Literatúra

Danglová, O.: Dekor/Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Vydavateľstvo Veda. Bratislava 2001, s. 177, 178.