mangeľ

mangeľ

mangeľ 800 652 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

mangeľ

1. zariadenie na konečnú úpravu plátna a textílií z ľanu, konopy a bavlny. Mangľovanie bolo ukončením výrobného procesu tkanín po ich bielení. Tkaninu aj z nej zhotovenú textíliu mangeľ stláčal, vyrovnával, zmäkčoval a dával jej lesk. Podľa mechanizmu zariadenia a princípu činnosti boli mangle valcové, skrutkové, stupové a skriňové. Na ich pohon sa používala sila ľudí, zvierat, vody i elektrina. Predchodcom mechanického bol ručný mangeľ – drevený valec a zúbkovaná alebo hladká doska z tvrdého dreva (piest). Ručne sa ním mangľovali domáce tkaniny a odevné súčiastky. Na území Slovenska boli najrozšírenejšie valcové a skriňové mangle. V mestských domácnostiach sa ešte v 1. polovici 20. storočia používali stolové mangle s valcami dlhými cca 140 cm, po ktorých sa horizontálne pohybovala drevená debna naplnená kameňmi. Veľké mangle mali 12-20 q ťažké debny. Do pohybu sa uvádzali zariadením s prevodovým systémom ozubených kolies. Veľké mangle boli umiestnené v mangliarňach alebo boli súčasťou ďalších zariadení, využívajúcich vodnú energiu (mlyn, valcha, stupa);
2. (mangliareň) – veľká budova stĺpovej konštrukcie s drevenými stenami a bez povaly, v ktorej bolo umiestnené zariadenie na konečnú úpravu plátna a textílií. Mangliarne boli často súčasťou modrotlačiarskych dielní.

Mangeľ poháňaný konskou silou. Šumiac (okr. Brezno), 1959. Kresba J. Scheybal.
Mangeľ poháňaný konskou silou. Šumiac (okr. Brezno), 1959. Kresba J. Scheybal.

AutorJasna Gaburová

Literatúra

Králiková, E.: Mangle a farbiarne. Materiály k dejinám plátenníctva na Orave. In: Zborník Slovenského národného múzea, roč. 66, 1972, Etnografia 13, 197 - 205.
Horváth, P.: Mangle a valchy na Orave v 18.storočí a v prvej polovici 19. storočia. In: Vlastivedný časopis, roč. 11, 1962, 89 - 90.
Pátková, J.: Zariadenia na konečnú úpravu domáceho textilu na Horehroní. In: Slovenský národopis, roč. 12, 1964, 225 - 266.