• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

obraz na skle

obraz na skle

obraz na skle 793 610 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

obraz na skle

maľba za studena na rube sklenej tabule. Technológia známa už v starom Egypte sa v období renesancie udomácnila v Taliansku, odtiaľ sa rozšírila do celej Európy, aj na naše územie. Ako barokovú slohovú maľbu si ju v 17.- 18.storočí privlastnila cirkev, šľachta a meštianstvo. Koncom 18. storočia získala obľubu v ľudovom prostredí. V 1.polovici 19. storočia k rozšíreniu produkcie obrazov na skle prispel dostatok tabuľového skla, ktoré sa vyrábalo v sklárskych hutách (Gápel, Stará Huta pri Novej Bani, viaceré gemerské sklárne, na východnom Slovensku huty v okolí Bardejova a iné). Centrá výroby obrazov na skle často vznikali popri nich. K masovému výskytu obrazov na skle prispeli prepisy predlôh dobových drevorytov a grafík. Obrazy na skle sa predávali na púťach a na jarmokoch a šírili sa podomovým obchodom. Námetmi obrazov na skle, ktoré sa umiestňovali do kultových kútov rohu izby, v katolíckych domácnostiach boli postavy a deje z Nového zákona (Madona s dieťaťom, Pieta, Ukrižovanie, postavy svätcov), ktorým sa pripisovala ochranná funkcia. Tematicky odlišné boli evanjelické obrazy na skle. Predstavovali scény zo Starého zákona (napríklad obraz Jána Prokopiusa, evanjelického kostolníka zo Skalice z r. 1798) a na tzv. domových požehnaniach prinášali texty z evanjelií. Slovenským špecifikom obrazov na skle boli maľby zo stredného a severovýchodného Slovenska s námetom Jánošíkovej družiny. Vo vidieckych domácnostiach sa vyskytovali ešte na prelome 19. a 20. storočia. Produkciu obrazov na skle na západnom Slovensku najdlhšie udržala rodina Salzmannovcov. Posledný z rodiny, maliar Alexander, zomrel 1959. Prejavy, ktoré vychádzali z adaptácie ikonografických predlôh (sakrálna figurálna plastika, maľby na skle) boli štýlovo originálne a bohaté v dekoratívnom podaní. Slovenské obrazy na skle sa v porovnaní s okolitými národmi vyznačovali pri adaptáciách ikonografických predlôh originalitou štýlu a osobitosťami dekoratívnych a farebných riešení. V 70. rokoch 20. storočia viacerí novodobí maliari obrázkov na skle obnovili starú techniku sklomaľby. Dali jej nové podoby, iný obsah a individuálne umelecké podanie (D. Benický, Z. Vaňousová, Z. Benáčková, J. Papco, M. Škrovina a ďalší).

Jánošíkova družina. Obraz na skle. Stredné Slovensko, 19. storočie. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto H. Bakaljarová 1998
Jánošíkova družina. Obraz na skle. Stredné Slovensko, 19. storočie. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto H. Bakaljarová 1998

AutorIrena Pišútová

Literatúra

Vydra, J.: Folk painting on Glass. Artia Praha. Nedatované.
Pišútová, I.: Ľudové maľby na skle v SNM Bratislava a Martin. Edícia Fontes, Martin 1969.
Pišútová, I.: Ľudové maľby na skle v slovenských múzeách. Edícia Fontes, Martin 1979.
Pišútová, I.: Maľovaný sen. Ľudové maľby na skle v 20. storočí. Bratislava 1978, reedícia r. 1983.