Slovenský ľudový umelecký kolektív

Technické špecifikácie dokumentácie

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PRE PREDKLADANIE FOTOGRAFICKEJ, AUDIOVIZUÁLNEJ A ZVUKOVEJ DOKUMENTÁCIE AKO SÚČASTI NÁVRHU NA ZÁPIS DO REPREZENTATÍVNEHO ZOZNAMU

Všetku povinnú i nepovinnú dokumentáciu (fotografie, videozáznam, skeny a pod.) je nutné poslať v uvedenej kvalite a na niektorom z dole uvedených nosičov spolu s nominačným spisom.

Fotografie:

Nosič: CD, DVD, alebo USB kľúč)

Formát: TIFF, RAW, BMP, PNG, JPG

Rozlíšenie: 300 dpi

Veľkosť: širšia strana = minimálne 2400 pixelov.

Fotografické kópie:

(uprednostňuje sa digitálny formát)

Papier: fotografický (nie obyčajný papier)

Veľkosť: širšia strana, minimálne 15 cm.

Video:

Nosič: CD, DVD, alebo USB kľúč)

Formát: DVD, alebo dátové súbory AVI, MPEG 2, MP4

Minimálne rozlíšenie: 720x576; 25 sním/sek.; dátový tok (bit rate): minimálne 4 Mbs

Audio:

Nosič: CD, DVD, alebo USB kľúč)

Formát: audio CD, alebo dátové súbory WAW s rozlíšením 44 100 Hz, 16 Bit

Mapy:

Nosič: CD, DVD, alebo USB kľúč

Formát: Akceptované budú len elektronické verzie máp. Možné formáty:  PDF, TIFF, JPG.

Knihy:

Knihy alebo zbierky textov sú vítané (celkovo nie viac ako tri), ale mali by priamo súvisieť s nominovaným prvkom.