ĎALŠIA NOMINÁCIA SLOVENSKA DO UNESCO

ĎALŠIA NOMINÁCIA SLOVENSKA DO UNESCO

ĎALŠIA NOMINÁCIA SLOVENSKA DO UNESCO 2560 1920 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Vo štvrtok 30.3.2023 úspešne dorazil do sídla UNESCO v Paríži kompletný nominačný spis Školy remesiel ÚĽUV.

Spis obsahuje formulár UNESCO, podpísaný v mene zmluvného štátu ministerkou kultúry  Slovenskej republiky Natáliou Milanovou. Na vypracovaní obsahu formulára sa niekoľko mesiacov podieľala skupina odborníkov z Ústredia ľudovej umeleckej výroby, SĽUKu – Centra pre tradičnú ľudovú kultúru, Slovenskej akadémie vied a Ministerstva kultúry SR.

Dôležitou súčasťou spisu sú informované súhlasy nositeľov s touto nomináciou, ktorými deklarujú svoj vzťah k Škole remesiel i fakt, že sa procesu nominácie aktívne zúčastnili. Od jesene 2022 ÚĽUV prostredníctvom svojich sociálnych sietí, webovej stránky a medií vytvorilo takú širokú kampaň na podporu nominácie Školy remesiel ÚĽUV do Zoznamu dobrých spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, že získalo celkovo 156 informovaných súhlasov, čo je najviac v histórií fungovania CTĽK ako hlavného koordinátora a administrátora procesu UNESCO nominácií. Povinnou prílohou spisu je tiež výber 10 ks reprezentatívnych fotografií a krátke video z produkcie dokumentačného tímu CTĽK.

Škola remesiel ÚĽUV je od jej založenia v roku 1999 miestom odovzdávania remeselných znalostí a zručností. Hlavným zámerom tohto projektu je uchovávať a rozvíjať tradičné remeslá ako súčasť kultúrneho dedičstva. Deje sa tak prostredníctvom troch regionálnych centier remesiel (RCR) – od roku 1999 v Bratislave, od roku 2005 v Banskej Bystrici a od roku 2013 v Košiciach – ktoré sú kontaktnými pracoviskami s poradenskou a vzdelávacou činnosťou, špecializujúcou sa najmä na regionálne a zanikajúce remeselné techniky.

Veríme, že členovia Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva rozhodnú koncom roka 2024 o zapísaní Školy remesiel ÚĽUV do Zoznamu dobrých spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, čím ocenia nielen snahu všetkých podporovateľov nominácie, ale najmä životaschopnosť konceptu Školy remesiel ÚĽUV.

Preskočiť na obsah