Dokumentácia tradičného ručného zvonenia v Košiciach

Dokumentácia tradičného ručného zvonenia v Košiciach

Dokumentácia tradičného ručného zvonenia v Košiciach 2560 1709 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

V dňoch 13.-15. októbra 2023 sme v rámci spolupráce s Krajským pamiatkovým úradom Košice uskutočnili dokumentáciu zameranú na tradičné ručné zvonenie, ktoré je od roku 2011 zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstvom Slovenska.

Mali sme možnosť stretnúť sa s viacerými zvonármi mladých i starších generácií v rámci Košíc a blízkeho okolia a zaznamenať priebeh ich zvonenia v rôznych zvoniciach, kostoloch prípadne kaplnkách. Od jednotlivých aktérov sme sa dozvedeli zaujímavé informácie nielen o ich vzťahu a životnej ceste k ručnému zvoneniu, ale aj o príbehoch samotných zvonov a zvonolejárstve. Zavítali sme do areálu Košickej detskej železnice s prvou železničnou zvoničkou na Slovensku, do obce Hrašovík s obnoveným ručným zvonením po dlhých rokoch, neskôr sme sa presunuli do cintorínskej morovej Kaplnky sv. Rozálie s pánom farárom–zvonárom a dokumentáciu sme ukončili návštevou najprestížnejších objektov – Dómu sv. Alžbety, Urbanovej veže a Kaplnky sv. Michala v Košiciach s legendárnym miestnym zvonárom.

Za spoluprácu pri realizácii dokumentácie ďakujeme Jurajovi Gembickému, pamiatkarovi a kampanológovi KPU Košice.

Všetky materiály budú po spracovaní sprístupnené na webovom sídle fondtlk.sk.

Dokumentačný tím CTĽK: Michal Veselský a Julián Ratica

Preskočiť na obsah