Školenie facilitátorov

Školenie facilitátorov

Školenie facilitátorov 2560 1707 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Oddelenie živého dedičstva UNESCO Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v dňoch 23. – 27. 10. 2023 organizovalo v albánskej Tirane tréning pre trénerov – školenie nových facilitátorov z Európy a Severnej Ameriky. Cieľom školenia bolo pripraviť ich na rôznorodé aktivity v rámci globálnej siete facilitátorov. Ich úlohou bude v oblasti ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva pomáhať doma i v iných krajinách chrániť ho rôznymi spôsobmi, napríklad prostredníctvom práce s komunitami nositeľov, cez pomoc pri inventarizácii nehmotného kultúrneho dedičstva, asistenciu pri tvorbe plánov na jeho ochranu a zachovanie a pri vytváraní politík na rôznych úrovniach správy.

Medzi 24 účastníkmi bola aj Ľubica Voľanská, naša externá spolupracovníčka a Eva Kuminková, pracovníčka Národného ústavu ľudovej kultúry v Strážnici (ČR). Prostredníctvom ich znalostí tak obe krajiny získavajú silnú podporu v oblasti napĺňania cieľov UNESCO Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, ktorý v tomto roku oslavuje svoje 20. výročie vzniku.

Ďalšie informácie (v anglickom jazyku):

https://ich.unesco.org/en/news/training-for-new-generation-of-facilitators-from-europe-and-north-america

https://ich.unesco.org/en/capacity-building

https://ich.unesco.org/en/facilitator

 

Preskočiť na obsah