Slovenský ľudový umelecký kolektív

Aktuality

Fond tradičnej ľudovej kultúry

Linky na ukážky z Fondu TĽK
(Čítať viac)

Z realizácie projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry

Prinášame Vám niekoľko fotografií z realizácie projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry.
(Čítať viac)

Digitalizácia tradičnej ľudovej kultúry

Ukážka z pripravovaného digitálneho archívu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska:
(Čítať viac)

Stretnutie realizátorov Národného projektu

V dňoch 17. a 18. apríla sa uskutočnilo pracovné stretnutie všetkých spolupracovníkov zainteresovaných do Národného projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry.
(Čítať viac)

Vstupné školenia

Pre získanie jednej z ponúkaných pracovných pozícií je nevyhnutná účasť všetkých prihlásených na vstupnom školení a osobnom pohovore.
(Čítať viac)

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pripravuje projekt Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru (do roku 2010 Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, ďalej len ako CTĽK) je odborným pracoviskom SĽUK-u, ktorého úlohou je realizovať Dohovor UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a vládnu Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru.
(Čítať viac)

Operačný program informatizácia spoločnosti Úrad vlády SR Ministerstvo kultúry SR Európska únia Projekt podporili

www.nsrr.sk      www.opis.gov.sk      www.informatizacia.sk

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.