Slovenský ľudový umelecký kolektív

Modrotlač sa uchádza o zápis do UNESCO

Modrotlač je jedným z prvkov, ktorý sa bude v roku 2018 uchádzať o zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

V priestoroch SĽUK-u sa dnes uskutočnilo zasadnutie expertnej skupiny k príprave medzinárodnej nominácie prvku Modrotlač na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Prítomní boli zástupcovia Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Nemecka a Slovenska. Pracovalo sa najmä na korektúrach textu spoločnej nominácie. Povinnou súčasťou nominačného spisu je aj film, ktorý pripravuje rakúsky tím filmárov v spolupráci s ďalšími zúčastnenými krajinami. Konečné hodnotenie nominácie prebehne v novembri 2018. Technika tvorby modrotlače má v každej stredoeurópskej krajine dlhú tradíciu. Na Slovensku dodnes pôsobia len traja aktívni farbiari, Martin Trnka z Púchova, Peter Trnka, ktorý si založil dielňu v Ivánke pri Dunaji a Matej Rabada so svojou dielňou v Párnici.

Prinášame Vám niekoľko fotografií zo stretnutia:

Foto © Michal Veselský, 2016Foto © Michal Veselský, 2016Foto © Michal Veselský, 2016Foto © Michal Veselský, 2016Foto © Michal Veselský, 2016Foto © Michal Veselský, 2016Foto © Michal Veselský, 2016Foto © Michal Veselský, 2016Foto © Michal Veselský, 2016

« Späť na aktuality