Slovenský ľudový umelecký kolektív

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

SĽUK
Balkánska 31

853 08 Bratislava - Rusovce

email:tlk@sluk.sk

Mgr. art. Vladimír Kyseľ, riaditeľ CTĽK

email: vladimir.kysel@sluk.sk

tel.: +421 2 204 78 228, +421 918 817 136

Mgr. Eva Záhumenská, odborná pracovníčka

eva.zahumenska@sluk.sk

tel.: +421 2 204 78 221, +421 903 648 253

Mgr. art. Michal Veselský, odborný pracovník

michal.veselsky@sluk.sk

tel.: +421 2 204 78 206, +421 905 837 560

Mgr. Oskar Lehotský, PhD., odborný pracovník

oskar.lehotsky@sluk.sk

tel.: +421 2 204 78 202, +421 907 612 732

Mgr.art. Miroslav Hanák, odborný pracovník

miroslav.hanak@sluk.sk

tel.: +421 2 204 78 201