Slovenský ľudový umelecký kolektív

Prvky a aktivity zapísané v zoznamoch NKD Slovenska

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Názov prvku Rok prijatia Predkladateľ  
Fujara - hudobný nástroj a jeho hudba 2010 Spoločenstvo pre tradičnú hudbu Pro Musica o.z. more info
Radvanský jarmok 2011 Mesto Banská Bystrica more info
Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov 2011 Banícke bratstvo "Herrengrund" Špania Dolina more info
Terchovská muzika 2011 Obec Terchová more info
Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku 2011 Mgr. Juraj Gembický, Košice more info
Čičmianske ornamenty 2013 Obec Čičmany more info
Banskoštiavnický Salamander 2013 Mesto Banská Štiavnica more info
Tradičné bábkarstvo na Slovensku 2013 Slovenské centrum pre tradičnú kultúru more info
Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku 2013 Cech slovenských gajdošov more info
Modrotlač 2015 Ústredie ľudovej umeleckej výroby more info
Horehronský viachlasný spev 2015 o. z. OPORA Pohorelá more info
Vajnorský ornament 2016 o. z. Podobenka z Vajnor more info
Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny 2016 Centrum tradičnej kultúry Myjava
more info

Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

Názov aktivity Rok prijatia Predkladateľ  
Škola remesiel ÚĽUV 2015 Ústredie ľudovej umeleckej výroby more info