• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

zoomorfné zobrazenie

zoomorfné zobrazenie

zoomorfné zobrazenie 548 873 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

zoomorfné zobrazenie

stvárnenie zvieraťa samostatne alebo v rámci obrazu či ornamentálnej kompozície. Využívalo sa v heraldike (orol, lev), kresťanskej symbolike (Baránok boží, orol, pelikán), renesančnom textilnom dekóre. Reminiscencie na historické predlohy sa v redukovanej, silne štylizovanej polohe vyskytovali aj v ľudovej ornamentike a plastike. Patrili k nim zriedkavejšie zobrazenia draka a heraldických motívov leva, orla, pelikána, častejšie vtákov v najrozmanitejších štylizovaných podobách, najmä v geometrizovanej podobe kohúta či páva vo výšivke. K obľúbeným patrilo zobrazenie jeleňa (výšivka, keramika, krajinomaľba). Plastické zobrazenie samostatných figúr zvierat sa často vyskytovalo v rezbárstve: zobrazenia zvierat na uchách stredoslovenských črpákov, zvieracie figúrky tvoriace súčasť betlehemov (ovce), hračiek (koník, zobajúce sliepky), drevorezných foriem na syry. S figurálnym spodobením zvierat sa možno stretnúť aj v keramike (pokladničky v podobe prasiatka, medveďa), na figurálnom pečive (medovníky v tvare koníka) a na votívnych predmetoch. Osobitnú skupinu tvoria zoomorfne zobrazené predmety, ktoré zachycujú len časť tela zvieraťa, najčastejšie hlavu. K nim patrí hlava koňa na uchách liptovských črpákov a drevených svietnikov; hlava kozy alebo barana tvoriaca súčasť gájd, zvieracie hlavy ukončujúce držadlá palíc. Postavy zvierat vystupujú v žánrových poľovníckych a pastierskych námetoch, najmä v maľbe (maľované salaše, krajinomaľba). Objavujú sa tiež ako námet v ústnych podaniach.

Motív vtákov z mangľovacieho piesta. Modra
Motív vtákov z mangľovacieho piesta. Modra

AutorOľga Danglová

Literatúra

Danglová, O.: Dekor/ Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Vydavateľstvo Veda, Bratislava 2001.
Fügedi, M.: Állataábrázolás a magyar népművészetben. Miskolz 1993.