maľovaný salaš

maľovaný salaš

maľovaný salaš 800 541 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

maľovaný salaš

papierový, zriedka plátenný pás s maľbou pastierskych výjavov. Bol 1–3 m dlhý a 10–20 cm vysoký. Zakrýval čelo dosky, kde bol rozložený betlehem. Na Vianoce sa v baníckych domácnostiach kládol do rohu izby, umiestnený bol aj v ciachovni, kde sa baníci zhromažďovali pred fáraním. Maľované salaše boli výtvarným špecifikom stredoslovenskej baníckej oblasti (okolie Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice). Ich vznik siaha do 2. polovice 19. storočia a rozvoj vrcholí v 1. pol. 20. storočia. Podobné prospekty so salašníckymi výjavmi boli ako súčasť betlehemov v 19. storočí známe aj na Valašsku (Česká republika).

Maľovaný salaš. Detail z výjavu. Banská Štiavnica, okolo roku 1900. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto E. Plicková
Maľovaný salaš. Detail z výjavu. Banská Štiavnica, okolo roku 1900. Archív diapozitívov Ústavu etnológie SAV. Foto E. Plicková

AutorOľga Danglová

Pozri aj
Literatúra

Plicková, E.: Maľované salaše. Bratislava 1982.

Preskočiť na obsah