• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

zvieratá

zvieratá

zvieratá 709 931 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

zvieratá

jedince zo živočíšnej ríše. Na Slovensku existovali predstavy o príbuznosti ľudí a zvierat a premene ľudí na zvieratá. Rozprávky o zvieratách spolu s fantastickými a démonologickými rozprávkami tvoria súčasť najstaršej vrstvy slovenského folklóru. Výsledky pozorovaní, vedomosti a predstavy o spôsobe života, skutočných či domnelých vlastnostiach domácich a divo žijúcich zvierat sa uplatňovali v každodenných hospodárskych činnostiach, v chove zvierat a ich love. Odrážali sa tiež v symbolike zvierat (lasica ako symbol rýchlosti a úskočnosti, líška ako symbol prefíkanosti, medveď ako symbol sily a podobne) využívanej vo folklóre či výtvarnom prejave. Predstavy o predpokladaných vzťahoch a magických súvislostiach medzi svetom zvierat a svetom ľudí sa uplatňovali v rodinných i kalendárnych obyčajoch, v maskách, v liečebných praktikách, veštbách, predzvestiach a podobne. Podľa zvierat boli na celom území Slovenska nazývané mnohé detské hry (na ovečky, na kone, na capka, na husi), boli tiež námetom hádaniek (Dycky chodzí po svece, a dycky je doma – slimák) a riekaniek: na juhozápadnom Slovensku napríklad volali deti na netopiera: Pír, pír, netopír, jak daleko zalecíš…; na lienku: Pánbičkova kravička, kdze je tvoja mamička…; na bociana: Bohdál lecí, nemá dzecí, a my máme nepredáme, bohdálovi ništ nedáme. Správanie domácich i divožijúcich zvierat bolo podkladom na predpovedanie počasia: Koza dvíha chvost, voda berie most; Keď líška breše, bude búrka; Keď krt ide do zeme hlbšie, bude skoro tuhá zima a podobne. Časti zvieracích tiel, získavané spravidla zložitými magickými praktikami, sa využívali ako amulety, magické, ochranné či liečebné prostriedky.

Ucho črpáka s plasticky vyrezávanou figúrou srnky. Vlachovo (okr. Rožňava), 19. storočie. Prevzaté z Bednárik, R.: Pastierske rezbárske umenie. Bratislava 1956, obr. 107
Ucho črpáka s plasticky vyrezávanou figúrou srnky. Vlachovo (okr. Rožňava), 19. storočie. Prevzaté z Bednárik, R.: Pastierske rezbárske umenie. Bratislava 1956, obr. 107

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176.
Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.
Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959, 169, 334-353.