• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

uzol

uzol

uzol 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

uzol

(chlp)
základný prvok textilnej kultúry na spájanie a skracovanie vláken, nití, motúzov a tvorbu viazaného textilu. V tradičných predstavách symbol kontinuity, kontaktu, spojenia mužského a ženského princípu, dohody, osudu, s ktorým je človek zviazaný; všeľudský symbol, ale aj magický prostriedok. Rozväzovanie uzla v obradových situáciách (narodenie, svadba, pohreb), pri čarovaní alebo liečení symbolizovalo uvoľnenie, vykúpenie, hladký priebeh, dosiahnutý cieľ (mladucha mala mať rozviazané všetky uzly na odeve pri sobáši, žena pri pôrode, aby ľahko rodila). Zväzovanie uzla symbolizovalo uzatvorenie, spojenie ženského a mužského princípu, nemennosť (zväzovanie rúk mladomanželov – rukoviny – charakterizovalo nerozlučnosť manželstva). Viazanie uzla pri čarovaní malo privolať chorobu alebo udržať pôsobenie zlých síl. Spolu s inými predmetmi bol ochranným alebo liečebným prostriedkom (novorodencovi sa na tri uzly viazala na ruku červená niť – ochrana pred urieknutím, zlými silami; na niti sa viazal uzol pri liečení bradavíc). Tri uzly na viazačke rehoľníckeho rúcha symbolizujú prísahu dodržiavať chudobu, čistotu, poslušnosť. Rovnaký význam ako uzol má aj zámka (zamykanie, odomykanie). Proti zabudnutiu na určitú vec má pomôcť uzol na vreckovke.

AutorViera Feglová

Literatúra

Premeny vlákna. Na začiatku bol uzol. In: Remeslo, umenie, dizajn, roč. 4, 2003, č. 3, 47-51.
Komorovský, J.: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.