• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

mladomanželia

mladomanželia

mladomanželia 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

mladomanželia

zosobášený pár krátko po svadbe, obyčajne do narodenia prvého dieťaťa. Ich postavenie v rodine a lokálnom spoločenstve určovala najmä forma usídlenia a počet detí v oboch rodinách. Do polovice 20. storočia prevládalo usídlenie v rodine muža (virilokálne, tradičnejšie patrilokálne), lebo zodpovedalo normám dedenia majetku a deľby práce. Usídlenie v rodine ženy (uxorilokálne) vyplývalo z konkrétnej situácie oboch rodín. Mladomanželia spávali v komore či na sene, často bývali v sezónnych sídlach. V hierarchickej štruktúre rodiny bola mladomanželka podriadená manželovým ženským pokrvným príbuzným. Plnohodnotným členom rodiny sa stala až po narodení prvého dieťaťa. Zmena spoločenských vzťahov po 2. svetovej vojne sa odrazila aj v postavení mladomanželov. Častejším javom je uxorilokálne usídlenie, ktoré sa chápe ako prechodný stav pred založením samostatnej domácnosti.

AutorPeter Salner

Pozri aj
Literatúra

Botíková, M. – Švecová, S. – Jakubíková, K.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1997.