• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

čarovanie

čarovanie

čarovanie 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

čarovanie

zo staroslovenčiny zachované slovo vyjadrujúce predpovedanie z rytých alebo kreslených čiar. Slovo sa používalo na pomenovanie rozličných magických praktík (veštenie, privolávanie mŕtvych, zariekanie), ktorými čarodejník sledoval ciele v skutočnosti ťažko, pomaly alebo vôbec neuskutočniteľné. Veštby čarovaním sú založené na príprave situácie ústiacej do jednoznačnej odpovede na určitú otázku: napríklad žena zistila, že jej budúce dieťa bude chlapec, ak jej z prsnej kosti sliepky, o ktorú sa ťahala s inou tehotnou ženou, ostala v ruke väčšia časť. Niektoré z foriem privolávania mŕtvych (nekromancie) s cieľom získať od nich odpoveď na istú otázku, sa zachovali v slovenských rozprávkach. Podľa folklórnych podaní sa čarovanie používalo aj v ľúbostnej mágii na privolanie živého či mŕtveho milenca. Čarovanie, často spojené so zariekaním, sa na Slovensku chápalo ako pozitívne zameraná činnosť (na liečenie napríklad slúžila čarená voda). Čarovanie s cieľom poškodiť, spojené prípadne so zaklínaním, bolo známejšie pod názvom porobenie.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1963, 313-361.
Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 1022-1033.
Olejník, J.: Pastierska mágia v oblasti Vysokých Tatier. In: Nové obzory, roč. 7, 1965, 366-402.