• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

čarovanie

čarovanie

čarovanie 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

čarovanie

zo staroslovenčiny zachované slovo vyjadrujúce predpovedanie z rytých alebo kreslených čiar. Slovo sa používalo na pomenovanie rozličných magických praktík (veštenie, privolávanie mŕtvych, zariekanie), ktorými čarodejník sledoval ciele v skutočnosti ťažko, pomaly alebo vôbec neuskutočniteľné. Veštby čarovaním sú založené na príprave situácie ústiacej do jednoznačnej odpovede na určitú otázku: napríklad žena zistila, že jej budúce dieťa bude chlapec, ak jej z prsnej kosti sliepky, o ktorú sa ťahala s inou tehotnou ženou, ostala v ruke väčšia časť. Niektoré z foriem privolávania mŕtvych (nekromancie) s cieľom získať od nich odpoveď na istú otázku, sa zachovali v slovenských rozprávkach. Podľa folklórnych podaní sa čarovanie používalo aj v ľúbostnej mágii na privolanie živého či mŕtveho milenca. Čarovanie, často spojené so zariekaním, sa na Slovensku chápalo ako pozitívne zameraná činnosť (na liečenie napríklad slúžila čarená voda). Čarovanie s cieľom poškodiť, spojené prípadne so zaklínaním, bolo známejšie pod názvom porobenie.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1963, 313-361.
Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 1022-1033.
Olejník, J.: Pastierska mágia v oblasti Vysokých Tatier. In: Nové obzory, roč. 7, 1965, 366-402.