textil

textil

textil 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

textil

súhrnné označenie textilných surovín (vláknitých i nevláknitých), z nich zhotovených produktov a textílií v ručnej výrobe textilu. Textilnými produktmi sú plstený, skrúcaný (nite a šnúry), pletený, tkaný a viazaný textil zhotovený z nití a šnúr. Textílie sú predmety zhotovené z textilu za určitým účelom a s konkrétnou funkciou: napríklad odevné, hospodárske, obradové textílie. Pri štúdiu textilu je východiskovým hľadiskom materiál a technika zhotovenia, u textílií je to predovšetkým ich funkcia, tvar (štvoruholníkové textílie a pod.) a konštrukcia (textília zhotovená z jedného alebo z viacerých kusov textilu). Následnosť operácií a úkonov, s prípadným použitím nástrojov a zariadení, ktorými sa zo suroviny vytvára textil so špecifickou štruktúrou a väzbou, sa nazýva textilnou technikou. K textilným patria aj postupy zhotovenia textílií (napr. riasenie, šitie), spôsoby úpravy textilných surovín, textilu (bielenie, splsťovanie valchovaním a i.) i textílií (mangľovanie a i.). V domáckej a remeselnej výrobe na území Slovenska sa do polovice 20. storočia ručne zhotovoval textil najviac skrúcaním (pradením druganím, súkaním) a tkaním, ďalej pletením, viazaním, najmenej plstením. Ako tradičný ľudový textil sa odborne označuje textil zhotovovaný a používaný najmä dedinským obyvateľstvom.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Slovenský ľudový textil. Tkaniny – výšivky – čipky – kroje. Martin 1957.
Zajonc, J.: Textilná kultúra: od národopisu k etnografii a etnológii materiálnej kultúry. In: Etnologické rozpravy, roč. 11, 2004, č. 2, 25-39.