ľudový odev

ľudový odev

ľudový odev 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

ľudový odev

staršie pomenovanie tradičného odevu, pod ktorým sa okrem odevu dedinského ľudu, ktorý sa zaoberal prevažne roľníctvom a pastierstvom začal chápať aj odev ďalších sociálnych vrstiev, najmä remeselníkov, robotníkov, ale aj zemanov. V odbornej literatúre na Slovensku sa začalo používať v 50. rokoch 20. storočia v súvise s preferovaním marxistickej metodológie, pre ktorú bol ľud ako nositeľ kultúry a pokroku kľúčovým pojmom.

AutorMojmír Benža

Literatúra

Nosáľová, V.: Odievanie. In Slovensko – Ľud 2. Bratislava 1975.
Nosáľová, V.: Slovenský ľudový odev. Martin 1982.
Benža, M.: Odev a obuv. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 44-49.

Preskočiť na obsah