• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

bavlna

bavlna

bavlna 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

bavlna

hovorové označenie rastliny bavlník (lat. Gossypium L.), vláken získaných z povrchu jej semien i nití (bablna, pamut, pamok) z týchto vláken. Na Slovensko sa dovážala od stredoveku. Najskôr sa používala v remeselnej výrobe ako vypchávka do vrchných odevov, do rukavíc a od 14. storočia sa aj spriadala. Remeselní tkáči z bavlnenej priadze tkali barchet a bakačíny. V 18. storočí sa začala spracúvať v manufaktúrach, najmä na tkaninu kartún. Jej prvým producentom na Slovensku bola kartúnka v Šaštíne, založená v roku 1736. Manufaktúrne, od 19. storočia továrensky vyrábaná bavlnená priadza sa stala aj surovinou pre domácke tkáčky, ktoré používali najmä bielu, červenú, menej modrú a čiernu bavlnenú priadzu. V 17. storočí na vyšívanie cirkevných textílií používali bavlnené nite rozličnej hrúbky, nazývané haras. V roľníckom prostredí sa od konca 18. storočia vyšívalo hrubou bielou, modrou a červenou bavlnenou niťou, nazývanou na západnom Slovensku úrezník. Bavlnená priadza, ktorá bola od 19. storočia dôležitým prvkom rozvoja domáckych tkanín a výšiviek, sa spracúvala aj technikami pletenia a viazania.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Holéczyová, E.: Príspevok k technológii slovenskej ľudovej výšivky. In: Slovenský ľudový textil. Tkaniny – výšivky – čipky – kroje. Martin 1957, 45-78.
Marková, E.: Slovenské ľudové tkaniny. Bratislava 1976.
Pátková, J.: Ľudový odev v okolí Trnavy. Bratislava 1957.