• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

konopa siata

konopa siata

konopa siata 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

konopa siata

jednoročná priadna a olejodarná rastlina. Z Ázie do Európy ju v 7. stor. pred n. l. priniesli Skýtovia. Patrí k najstarším a najrozšírenejším technickým plodinám na Slovensku. V období feudalizmu sa pestovala na poddanských hospodárstvach i feudálnych veľkostatkoch. Od začiatku 18. storočia sa časť jej produkcie i konopných výrobkov dostávala aj na trh. K najväčším producentom na Slovensku patrilo Záhorie, odkiaľ sa nespracované alebo čiastočne spracované konope vozili na trhy do Viedne a banských miest. Z kúdele sa vyrábali laná, zo semien sa lisoval olej. V dôsledku rozvoja spracovateľského priemyslu (najmä po 1945) ju súkromní hospodári prestali pestovať. V minulosti však bola dôležitou surovinou tradičnej textilnej kultúry. Olej z jej semien sa používal v strave počas pôstov, keď boli živočíšne tuky zakázané. Zvyškami semien po vylisovaní sa kŕmil dobytok. Odvar z nich slúžil na liečenie alkoholizmu, besnoty, vredov ap. Konope sa siali obyčajne v máji v najúrodnejšej časti chotára. K ich pestovaniu sa viazali rôzne zvyky a magické praktiky na zabezpečenie dobrej úrody a kvality.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Kučera, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974.
Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Paličková, J.: Domácka a remeselná výroba. In: Slovensko – Ľud II. časť. Bratislava 1975, 801-844.
Stoličná, R.: Kuchyňa našich predkov. Bratislava 2001.