• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

konopa siata

konopa siata

konopa siata 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

konopa siata

jednoročná priadna a olejodarná rastlina. Z Ázie do Európy ju v 7. stor. pred n. l. priniesli Skýtovia. Patrí k najstarším a najrozšírenejším technickým plodinám na Slovensku. V období feudalizmu sa pestovala na poddanských hospodárstvach i feudálnych veľkostatkoch. Od začiatku 18. storočia sa časť jej produkcie i konopných výrobkov dostávala aj na trh. K najväčším producentom na Slovensku patrilo Záhorie, odkiaľ sa nespracované alebo čiastočne spracované konope vozili na trhy do Viedne a banských miest. Z kúdele sa vyrábali laná, zo semien sa lisoval olej. V dôsledku rozvoja spracovateľského priemyslu (najmä po 1945) ju súkromní hospodári prestali pestovať. V minulosti však bola dôležitou surovinou tradičnej textilnej kultúry. Olej z jej semien sa používal v strave počas pôstov, keď boli živočíšne tuky zakázané. Zvyškami semien po vylisovaní sa kŕmil dobytok. Odvar z nich slúžil na liečenie alkoholizmu, besnoty, vredov ap. Konope sa siali obyčajne v máji v najúrodnejšej časti chotára. K ich pestovaniu sa viazali rôzne zvyky a magické praktiky na zabezpečenie dobrej úrody a kvality.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Kučera, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974.
Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Paličková, J.: Domácka a remeselná výroba. In: Slovensko – Ľud II. časť. Bratislava 1975, 801-844.
Stoličná, R.: Kuchyňa našich predkov. Bratislava 2001.