nájdená vec

nájdená vec

nájdená vec 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

nájdená vec

vec nadobudnutá náhodným nálezom. Buď bola určenou súčasťou magických praktík zameraných na získanie žiadaných vlastností, alebo dotyk s ňou mohol mať negatívne účinky. Šťastie pri predaji prinášal akýkoľvek predmet nájdený na moste pri ceste za obchodom; kosť nájdená na ceste mala byť účinným prostriedkom na stieranie bradavíc; pred dňom Juraja (24. apríl) náhodne nájdená koža z hada slúžila na okiadzanie zubov, aby sa predchádzalo ich bolestiam; konská podkova, gombík, žolíková karta či ďatelinový štvorlístok priniesli šťastie tomu, kto ich sám našiel; nájdený povraz mala gazdiná hodiť pod sliepky, aby skoro kvokali a podobne. Negatívne účinky mohla spôsobiť nájdená vec, ktorá bola cieľavedome odhodená alebo podhodená: napríklad, ak sa chcel niekto zbaviť vredov, mal sa ich dotknúť kovovou mincou alebo šatkou a odhodiť ju na frekventované miesto. Kto takúto mincu alebo šatku zdvihol, na toho sa vredy preniesli.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1963, 313-361.
Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont : Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Banská Bystrica 1988, 536.
Horváthová, E.: Liečenie a pranostiky. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 1031-1033.

Preskočiť na obsah