ľúbostná mágia

ľúbostná mágia

ľúbostná mágia 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

ľúbostná mágia

(ľúbostné čary)
súbor praktík, úkonov a prostriedkov spätých s predstavou, že magickým pôsobením možno získať, obnoviť alebo potlačiť duševnú i telesnú (erotická mágia) náklonnosť osoby opačného pohlavia, odstrániť či odlákať soka, sokyňu v láske, alebo poškodiť či zničiť citový aj sexuálny vzťah. Jej používanie súviselo s dôležitosťou pripisovanou v tradičnom spoločenstve rodine, manželstvu a výberu partnera, ako aj s vierou, že každý človek má osudom určeného partnera (osúdenec, osúdenica). Podmienkami úspešnosti magických praktík bolo dodržanie konkrétneho času (pred Jurajom, na Veľký piatok, Ondreja, Luciu, na Štedrý večer pri východe prvej hviezdy), situácie (pred východom slnka, pri vychádzaní mladuchy z kostola, na tanečnej zábave), miesta (krížne cesty) a použitie správnych prostriedkov (veniec z devätorakých zelín, vlasy vytúženého partnera, voda zo siedmich prameňov, srdce z krtice).

AutorĽubica Chorváthová

Literatúra

Čižmář, J.: Lidové lékařství v Československu I-II. Brno 1946.
Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zredigoval J. Mjartan. Bratislava 1956.
Plessingerová, A.: Získávání a užívání vody ve slovenských obcích pod Javorníky. In: Český lid, roč. 50, 1963, č. 4, 193-206.

Preskočiť na obsah