• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

plodonosná mágia

plodonosná mágia

plodonosná mágia 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

plodonosná mágia

odborné označenie skupiny úkonov, ktoré majú magicky podporiť reprodukciu a rozmnožovanie. Jej prvky boli obsiahnuté vo vianočných a novoročných vinšoch, koledách, rodinných obyčajoch: početné boli napríklad úkony na zabezpečenie potomstva vykonávané v priebehu svadby (mladuche položili do lona pri čepčení dieťa, alebo jej ho dali do perín). Z fauny sa plodonosná mágia obmedzovala na hospodárske zvieratá: hniezdo pre hydinu malo byť zo slamy, na ktorej spával muž; podsýpať (klásť do hniezda vajcia, z ktorých samica vysedí mláďatá) mal muž, prípadne žena spakruky z mužovho klobúka, nie za svetla, aby vajíčka neostali prázdne. Aby sa rozmnožili ošípané, varili na Popolcovú stredu pirohy. Po jarnom výhone sa ženy majiteľov oviec zišli a preťahovali cez brvno manželku salašného gazdu, aby ovce boli plodné. Aby kravy neostali jalové, mali na Štedrý večer vojsť do stajne len muži.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Feglová, V., Jakubíková, K.: Rodinné obyčaje. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000 215-236.