• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

máj

máj

máj 800 825 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

máj

(háj, hájik, májik)
1. názov jedného z kalendárnych mesiacov;
2. vysoký listnatý alebo ihličnatý strom s kmeňom očisteným od kôry, s korunou bez ozdôb alebo ozdobenou stuhami, šatkami, fľaškou pálenky. Stavia sa pred kostol, verejné budovy či domy dievčat v predvečer 1. mája alebo pred Turícami. V antike staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. V stredovekej Európe ho stavali pred kostol, radnicu ako prejav úcty a žičlivosti, od 15. storočia aj pred domy dievčat. Obyčaj sa z hľadiska formy i významu vykryštalizoval do troch všeobecnejších podôb (s miestnymi variantmi): a) máj staval mládenec dievčaťu, o ktoré mal vážny záujem; b) máje spoločne stavali mládenci všetkým dievčatám, ktoré dovŕšili podľa miestneho úzu vek dospelosti; c) máje stavali všetkým dievčatám, ale ak malo dievča svojho mládenca, jej máj sa od iných odlišoval (výzdobou, odlišným druhom a výškou stromu), alebo ich mala dva. Stavanie májov rozšírené na celom Slovensku patrilo do okruhu obyčajov v mesiacoch máj – júl, keď bola zeleň hlavným obradovým a magickým prostriedkom. Dodnes je všeobecne rozšírené stavať len obecný máj. Rozptýlene sa udržuje obyčaj stavať máje dievčatám, mládencom sa za ne platí podľa miestnych tradícií;
3. názov pre letečko;
4. názov pre briezku upevnenú na hrubej stavbe domu.

Postavené máje. Láb (okr. Malacky), 1953. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: F. Hideg
Postavené máje. Láb (okr. Malacky), 1953. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: F. Hideg

AutorViera Feglová

Literatúra

Neumanová, T.: Tradičné výročné zvyky. In: Vajnory. Vlastivedná monografia. Bratislava 1978, 206.
Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.