• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

magické čísla

magické čísla

magické čísla 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

magické čísla

čísla s pripísaným špecifickým významom v živote jednotlivca, spoločenstva, prírody. Už v starovekých kultúrach tvorili základ symbolických výkladov reálnych vzťahov. Negatívny či neutrálny výklad sa spája väčšinou s číslami párnymi, naopak hodnotám a kombináciám čísel nepárnych (okrem trinástky, považovanej za číslo nešťastné) sa pripisuje dôležitosť či pozitívna hodnota. V tradičných predstavách na Slovensku mala z mnohých čísel a ich kombinácií prvoradý význam trojka a jej násobky. K podmienkam úspechu magických úkonov patrilo ich trojnásobné opakovanie, použitie prísad z 3 či 9 zdrojov (choré dieťa po 3 rána kotúľali po 9 hroboch, kúpali v odvare z 9 bylín); v zariekaniach negatívne rátanie od 9 do 1. V čarovných rozprávkach má drak 3, 6, 9 hláv, tretia dcéra je najkrajšia, hrdina plní 3 úlohy, má 3 pomocníkov, dostane 3 dary a podobne. V počte prostriedkov potrebných na magické úkony je častá aj sedmička: matka urieknutého dieťaťa napríklad pozbierala na založenie ohňa drevené triesky zo siedmich dvorov a zo siedmich viničných letorastov odrezala výhonky na účinný kúpeľ. V rozprávkach je zhavranených bratov či trpaslíkov sedem. Na Slovensku sa miestami verilo, že siedmy syn alebo dcéra má mať mimoriadne liečebné schopnosti. Päťka je šťastným číslom ľudí narodených v piatom mesiaci roka alebo v piatom dni mesiaca, ktorí majú byť tiež obdarení nadaním a múdrosťou.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.
Kiliánová, G.: Ľudová próza. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 282-299.
Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1958, 336-346.