• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

magické čísla

magické čísla

magické čísla 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

magické čísla

čísla s pripísaným špecifickým významom v živote jednotlivca, spoločenstva, prírody. Už v starovekých kultúrach tvorili základ symbolických výkladov reálnych vzťahov. Negatívny či neutrálny výklad sa spája väčšinou s číslami párnymi, naopak hodnotám a kombináciám čísel nepárnych (okrem trinástky, považovanej za číslo nešťastné) sa pripisuje dôležitosť či pozitívna hodnota. V tradičných predstavách na Slovensku mala z mnohých čísel a ich kombinácií prvoradý význam trojka a jej násobky. K podmienkam úspechu magických úkonov patrilo ich trojnásobné opakovanie, použitie prísad z 3 či 9 zdrojov (choré dieťa po 3 rána kotúľali po 9 hroboch, kúpali v odvare z 9 bylín); v zariekaniach negatívne rátanie od 9 do 1. V čarovných rozprávkach má drak 3, 6, 9 hláv, tretia dcéra je najkrajšia, hrdina plní 3 úlohy, má 3 pomocníkov, dostane 3 dary a podobne. V počte prostriedkov potrebných na magické úkony je častá aj sedmička: matka urieknutého dieťaťa napríklad pozbierala na založenie ohňa drevené triesky zo siedmich dvorov a zo siedmich viničných letorastov odrezala výhonky na účinný kúpeľ. V rozprávkach je zhavranených bratov či trpaslíkov sedem. Na Slovensku sa miestami verilo, že siedmy syn alebo dcéra má mať mimoriadne liečebné schopnosti. Päťka je šťastným číslom ľudí narodených v piatom mesiaci roka alebo v piatom dni mesiaca, ktorí majú byť tiež obdarení nadaním a múdrosťou.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.
Kiliánová, G.: Ľudová próza. In: Slovensko : Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 282-299.
Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1958, 336-346.